Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000040/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000040/2016

Kommissionens meddelelse om en blomstrende datadreven økonomi (COM(2014)442)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000040/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Vicky Ford, for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Procedure : 2015/2612(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000040/2016
Indgivne tekster :
O-000040/2016 (B8-0351/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Hvordan vil Kommissionens sikre, at forbrugerne og borgerne er beskyttet på "big data"-markedet, samtidig med at der er garanti for lige vilkår for forretningslivet?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen eventuelt at træffe for at undersøge praksis inden for den spirende databrokersektor med henblik på at styrke gennemskueligheden og ansvarligheden?

Hvilke foranstaltninger vil der blive truffet for at fremskynde digitaliseringen af den offentlige forvaltning? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen foreslå at træffe for at fremme udbredelsen af analysesystemer til "big data" på markedet, bl.a. gennem offentlige udbud?