Διαδικασία : 2015/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000040/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000040/2016 (B8-0351/2016)

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 178kWORD 25k
2 Μαρτίου 2016
O-000040/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000040/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

 Θέμα: Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στα δεδομένα" (COM(2014)0442)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών και των πολιτών στην αγορά δεδομένων μεγάλης κλίμακας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις;

Σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει ενέργειες για να εξετάσει τις πρακτικές του αναδυόμενου τομέα των υπηρεσιών μεσολάβησης για δεδομένα με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και αν ναι, ποιες;

Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεων; Ποιες δράσεις θα προτείνει η Επιτροπή για να ενθαρρύνει τη χρήση της αναλυτικής δεδομένων μεγάλης κλίμακας στην αγορά, μεταξύ άλλων και μέσω των δημοσίων συμβάσεων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου