Parlamendi esitatud küsimus - O-000040/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000040/2016

  Komisjoni teatis "Eduka andmepõhise majanduse suunas" (COM(2014)0442)

  Suuliselt vastatav küsimus O-000040/2016
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 128
  Vicky Ford, Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

  Menetlus : 2015/2612(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000040/2016
  Esitatud tekstid :
  O-000040/2016 (B8-0351/2016)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Kuidas kavatseb komisjon tagada, et suurandmete turul on tarbijad ja kodanikud kaitstud, kindlustades samas ka võrdsed tingimused ettevõtjatele?

  Kas komisjon kavatseb võtta meetmeid, et uurida areneva andmevahendusteenuste sektori tavasid eesmärgiga suurendada läbipaistvust ja vastutust, ning millised need meetmed võiksid olla?

  Mida kavatsetakse teha ametiasutuste digiteerimise kiirendamiseks? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon esitada, et edendada suurandmete analüüsi rakendamist turul, sealhulgas riigihangete kasutamise kaudu?