Parlamenta jautājums - O-000040/2016Parlamenta jautājums
O-000040/2016

  Komisijas paziņojums "Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem" (COM(2014)0442)

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000040/2016
  Komisijai
  Reglamenta 128. pants
  Vicky Ford, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2015/2612(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000040/2016
  Iesniegtie teksti :
  O-000040/2016 (B8-0351/2016)
  Pieņemtie teksti :

  Kā Komisija plāno nodrošināt patērētāju un pilsoņu aizsardzību lielo datu tirgū, vienlaikus panākot to, ka uzņēmumiem tiek garantēti vienlīdzīgi konkurences apstākļi?

  Kādas darbības, ja vispār, Komisija plāno veikt, lai pārbaudītu jaunajā datu brokeru pakalpojumu jomā izmantoto praksi nolūkā palielināt pārredzamību un pārskatatbildību?

  Kādi pasākumi tiks veikti, lai paātrinātu publiskās pārvaldes digitalizāciju? Kādas darbības Komisija ierosinās, lai veicinātu lielo datu analīzes iekļaušanu tirgū, tostarp izmantojot publisko iepirkumu?