Procedure : 2015/2612(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000040/2016

Ingediende teksten :

O-000040/2016 (B8-0351/2016)

Debatten :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Stemmingen :

PV 10/03/2016 - 7.7

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 23k
2 maart 2016
O-000040/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000040/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Vicky Ford, namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

 Betreft: Mededeling van de Commissie getiteld "Naar een bloeiende data-economie" (COM(2014)0442)
 Antwoord plenaire 

Hoe wil de Commissie waarborgen dat consumenten en burgers op de "big data"-markt worden beschermd en tegelijk garanderen dat er voor bedrijven sprake is van een gelijk speelveld?

Is de Commissie voornemens maatregelen te treffen om de praktijken van de opkomende sector voor diensten betreffende gegevenshandel tegen het licht te houden met het doel de transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten, en zo ja, om welke maatregelen gaat het?

Welke stappen zullen er worden genomen om de digitalisering van de overheidsadministratie te versnellen? Welke maatregelen heeft de Commissie gepland om het gebruik van "big-data"-analyses op de markt te stimuleren, onder meer door middel van overheidsopdrachten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid