Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000040/2016

Ingivna texter :

O-000040/2016 (B8-0351/2016)

Debatter :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.7

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 5kWORD 23k
2 mars 2016
O-000040/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000040/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Vicky Ford, för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 Angående: Kommissionens meddelande Mot en blomstrande datadriven ekonomi (COM(2014)0442)
 Svar i kammaren 

Hur tänker kommissionen se till att konsumenter och medborgare skyddas på marknaden för stordata, samtidigt som lika villkor garanteras för företagen?

Vilka åtgärder, om några alls, kommer kommissionen att vidta för att undersöka rutinerna i den framväxande datamäklarbranschen för att förbättra insynen och ansvarsskyldigheten?

Vad kommer att göras för att påskynda digitaliseringen av offentliga myndigheter? Vilka åtgärder kommer kommissionen att föreslå för att främja marknadsspridningen av stordataanalys, inklusive genom användning av offentlig upphandling?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy