Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 27k
3. ožujka 2016.
O-000041/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000041/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Angel Dzhambazki, Emil Radev, Zdzisław Krasnodębski, Iliana Iotova, Bernd Lucke, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Vladimir Urutchev, Andor Deli, Sergei Stanishev, Nicolas Bay, Marian-Jean Marinescu, Mariya Gabriel, Doru-Claudian Frunzulică, Andrey Kovatchev, Ildikó Gáll-Pelcz, Daciana Octavia Sârbu, Andrey Novakov, Joachim Starbatty, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Bilde, Nedzhmi Ali, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Janusz Wojciechowski, Filiz Hyusmenova, Edward Czesak, Karol Karski, Kosma Złotowski, Svetoslav Hristov Malinov, Arne Gericke, Evžen Tošenovský, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Tomasz Piotr Poręba, Daniel Buda, Jacek Saryusz-Wolski, Marijana Petir

 Predmet: Grčko ometanje slobodnog kretanja robe

Proteklih smo godina svjedoci brojnih kršenja zakonodavstva EU-a u Grčkoj, a najnovije od njih je blokada bugarsko-grčke granice koja je posljedica prosvjeda grčkih poljoprivrednika. Grčki sindikati tijekom protekla dva tjedna blokiraju granicu i na taj način ometaju slobodno kretanje robe. Na graničnim prijelazima s obje strane granice stvorile su se kolone kamiona duže od 20 km. Trošak blokade za svakog prijevoznika dnevno iznosi od 150 do 500 EUR. Dvije trećine vozača pogođenih blokadom su građani Poljske, Češke, Austrije, Slovačke, Mađarske i Njemačke. Nalaze se u izuzetno teškoj situaciji, s vrlo malo hrane i pitke vode ili potpuno bez njih. Nema sanitarnih čvorova ili pristupa zdravstvenim uslugama.

1. Smatra li Komisija da se zbog neuspjeha grčke Vlade da stane na kraj ovoj neprihvatljivoj situaciji izravno krše Ugovori, posebno članci 21. i 28. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članci 1., 2 i 4. Povelje o temeljnim pravima Europske unije?

2. Ako da, koje mjere Komisija namjerava poduzeti da bi se prijevoznicima nadoknadili gubitci?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti