Процедура : 2016/2652(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000045/2016

Внесени текстове :

O-000045/2016 (B8-0353/2016)

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 191kWORD 27k
15 март 2016 г.
O-000045/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000045/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Antonio Tajani, Othmar Karas, Burkhard Balz, от името на групата PPE

 Относно: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП
 Отговор по време на пленарно заседание 

МСП съставляват 99.8% от предприятията в ЕС, като осигуряват 55% от общия БВП на ЕС и дават работа на 75 милиона граждани на ЕС. Достъпът до финансиране е една от основните пречки за техния растеж.

МСП остават в голяма степен зависими от банковото кредитиране, за да финансират своите дейности. Поради тази причина и предвид повишената регулаторна тежест вследствие на финансовата криза, беше въведено намаление на капиталовия коефициент на заеми за МСП, т. нар. коефициент за подпомагане на МСП, в Регламента за капиталовите изисквания (РКИ), за да се позволи на кредитните институции да увеличат кредитирането за тази конкретна група дружества.

С оглед на периодичното преразглеждане на коефициента за подпомагане, Европейският банков орган наскоро проведе покана за представяне на доказателства относно въздействието на този коефициент върху кредитирането на МСП. Окончателният документ, който се очаква да предостави информация за доклада на Комисията относно въздействието на изискванията за собствени средства върху кредитирането на МСП, трябва да бъде публикуван през първото тримесечие на 2016 г.

С оглед на горепосоченото, ние имаме следните въпроси:

1. Може ли Комисията вече да предостави междинна оценка относно въздействието на коефициента за подпомагане върху банковото кредитиране на МСП?

2. Ще проучи ли също така докладът на Комисията взаимодействието на коефициента за подпомагане с други регулаторни изисквания, с оглед на намаляването на всякаква излишна тежест при прилагането на инструмента?

3. Ще оцени ли също така докладът на Комисията адаптирането на коефициента за подпомагане, включително размера и прага, и ще може ли Комисията да даде ясен отговор на въпроса дали действието на инструмента ще бъде удължено за временно или за постоянно?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност