Postup : 2016/2652(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000045/2016

Předložené texty :

O-000045/2016 (B8-0353/2016)

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 27k
15. března 2016
O-000045/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000045/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Antonio Tajani, Othmar Karas, Burkhard Balz, za skupinu PPE

 Předmět: Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky
 Odpověď na plenárním zasedání 

Malé a střední podniky představují 99,8 % podniků v EU, vytvářejí 55 % celkového HDP EU a zaměstnávají přibližně 75 milionů občanů EU. Jednou z hlavních překážek jejich růstu je přístup k finančním prostředkům.

Malé a střední podniky zůstávají v oblasti financování své činnosti i nadále z velké části závislé na bankovních půjčkách. Z tohoto důvodu, a vzhledem k vyšší regulační zátěži v souvislosti s finanční krizí, byl v nařízení o kapitálových požadavcích pro úvěrové účely MSP zaveden koeficient snížení kapitálu (capital reduction factor), tzv. podpůrný koeficient pro MSP, který by úvěrovým institucím umožnil zvýšit míru poskytování půjček určených konkrétně pro tuto skupinu podniků.

S ohledem na pravidelný přezkum podpůrného koeficientu ukončil Evropský orgán pro bankovnictví před časem výzvu ke sdělení skutečností o dopadu podpůrného koeficientu na bankovní půjčky pro MSP. Konečný dokument, který má Komisi poskytnout vstupní informace pro vypracování zprávy o dopadu požadované výše vlastního kapitálu na poskytování půjček MSP, má být zveřejněn v první polovině roku 2016.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bychom rádi položili tyto otázky:

1. Může Komise poskytnout průběžné hodnocení dopadu podpůrného koeficientu na bankovní půjčky pro MSP již nyní?

2. Bude zpráva Komise posuzovat rovněž vzájemné působení podpůrného koeficientu s dalšími regulačními požadavky v zájmu snížení případné nadbytečné zátěže při uplatňování tohoto nástroje?

3. Bude zpráva Komise posuzovat rovněž kalibraci podpůrného koeficientu, včetně velikosti a prahové hodnoty, a bude Komise schopna jasně odpovědět na otázku, zda tento nástroj bude dočasně nebo trvale prodloužen?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí