Διαδικασία : 2016/2652(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000045/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000045/2016 (B8-0353/2016)

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 188kWORD 27k
15 Μαρτίου 2016
O-000045/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000045/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, Othmar Karas, Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99,8% των επιχειρήσεων στην ΕΕ, δημιουργώντας το 55% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ, και απασχολούν περίπου 75 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. Ένα από τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξή τους είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενες από τον τραπεζικό δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους. Για το λόγο αυτό, και με δεδομένη την αυξημένη ρυθμιστική επιβάρυνση μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ένας συντελεστής μείωσης του κεφαλαίου για τα δάνεια προς τις ΜΜΕ – ο λεγόμενος συντελεστής υποστήριξης των ΜΜΕ (SF) – εισήχθη στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) για να μπορέσουν στα πιστωτικά ιδρύματα να ενισχύσουν τον δανεισμό προς αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων.

Ενόψει της περιοδικής αναθεώρησης του SF, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει πρόσφατα συνάψει πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις του συντελεστή υποστήριξης στον τραπεζικό δανεισμό προς τις ΜΜΕ. Το τελικό έγγραφο, το οποίο προβλέπεται να παρέχει στοιχεία για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων στη δανειοδότηση των ΜΜΕ, αναμένεται να δημοσιευθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Με βάση τα ανωτέρων τίθενται τα εξής ερωτήματα:

1. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει ήδη μια ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με τις επιπτώσεις του συντελεστή υποστήριξης επί του τραπεζικού δανεισμού προς τις ΜΜΕ;

2. Σκοπεύει η Επιτροπή να εξετάζει επίσης την αλληλεπίδραση του με άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, με στόχο να περιοριστούν οι ενδεχόμενες περιττές επιβαρύνσεις κατά την εφαρμογή του μέσου;

3. Θα περιλαμβάνεται επίσης στην έκθεση της Επιτροπής αξιολόγηση της βαθμονόμησης του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του ορίου, και θα είναι σε θέση η Επιτροπή να δώσει μια σαφή απάντηση σχετικά με το ερώτημα εάν το μέσο θα επεκταθεί σε προσωρινή ή μόνιμη βάση;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου