Menetlus : 2016/2652(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000045/2016

Esitatud tekstid :

O-000045/2016 (B8-0353/2016)

Arutelud :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 24k
15. märts 2016
O-000045/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000045/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Antonio Tajani, Othmar Karas, Burkhard Balz, fraktsiooni PPE nimel

 Teema: VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine
 Vastus täiskogul 

VKEd moodustavad ELis tegutsevatest ettevõtjatest 99,8%, annavad 55% kogu ELi SKPst ja neis töötab ligikaudu 75 miljonit ELi kodanikku. Nende kasvu takistab peamiselt juurdepääs rahastamisele.

VKEd on oma tegevuse rahastamisel suuresti sõltuvad pangalaenudest. Sel põhjusel ning finantskriisi järel suurenenud regulatiivset koormust arvestades lisati kapitalinõuete määrusesse VKEdele laenude andmiseks kapitali vähendamise koefitsient, nn VKE toetuskoefitsient, mis võimaldab krediidiasutustel sellele ettevõtjate rühmale rohkem laenata.

Toetuskoefitsiendi regulaarset läbivaatamist silmas pidades tegi Euroopa Pangandusjärelevalve hiljuti üleskutse arvamuste esitamiseks selle kohta, kuidas toetuskoefitsient on mõjutanud pangalaenusid VKEdele. Lõplik dokument, mille põhjal kavatsetakse koostada komisjoni raport selle kohta, kuidas omavahendite nõuded mõjutavad VKEdele antavaid laene, avaldatakse 2016. aasta esimesel kvartalil.

Eespool toodut arvesse võttes on meil järgmised küsimused:

1. Kas komisjonil on juba praegu võimalik esitada vahehindamise tulemusi, mis käsitlevad toetuskoefitsiendi mõju VKEdele antavatele pangalaenudele?

2. Kas komisjoni raportis analüüsitakse ka toetuskoefitsiendi koostoimet teiste regulatiivsete nõuetega, et vähendada ülemäärast koormust õigusakti kohaldamisel?

3. Kas komisjoni raportis hinnatakse ka toetuskoefitsiendi kalibreerimist, sealhulgas suurust ja künnist, ning kas komisjon võib anda selge vastuse selle kohta, kas õigusakti kehtivust pikendatakse ajutiselt või alaliselt?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika