Parlamenti kérdés - O-000045/2016Parlamenti kérdés
O-000045/2016

  A kkv-szorzó felülvizsgálata

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000045/2016
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Antonio Tajani, Othmar Karas, Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2016/2652(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000045/2016
  Előterjesztett szövegek :
  O-000045/2016 (B8-0353/2016)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A kis- és középvállalkozások az Európai Unióban a vállalkozások 99,8%-át teszik ki, az Unió teljes GDP-jének 55%-át állítják elő, és mintegy 75 millió uniós polgárt foglalkoztatnak. Növekedésük egyik legfőbb akadálya a finanszírozáshoz való hozzáférés.

  A kkv-k továbbra is nagyrészt banki kölcsönökre támaszkodnak tevékenységeik finanszírozása érdekében. Emiatt, valamint a pénzügyi válságot követően megnövekedett szabályozási terhek miatt, a kkv-knak nyújtott hitelek vonatkozásában a tőkekövetelményekről szóló rendeletben bevezették a tőkecsökkentő szorzót – az úgynevezett kkv-szorzót –, hogy lehetővé tegyék a hitelintézetek számára, hogy fokozzák az e csoportba tartozó társaságok számára nyújtott hitelezést.

  Tekintettel a kkv-szorzó rendszeres időközönként történő felülvizsgálatára, az Európai Bankhatóság nemrég lezárt egy véleményezési felhívást a kkv-szorzónak a kkv-k banki hitelezésére gyakorolt hatásáról. A záródokumentumot – amely várhatóan hozzájárul majd a szavatolótőke-követelményeknek a kkv-k számára nyújtott hitelekre gyakorolt hatásáról szóló bizottsági jelentéshez – 2016 első negyedévében teszik közzé.

  Ennek fényében a következő kérdéseket kívánjuk feltenni:

  1. Tud-e a Bizottság már most időközi értékelést adni a kkv-szorzónak a kkv-k számára történő banki hitelezésre gyakorolt hatásáról?

  2. Az eszköz alkalmazása során felmerülő fölösleges terhek csökkentése érdekében a bizottsági jelentés meg fogja-e vizsgálni azt is, hogy milyen kölcsönhatásban van a kkv-szorzó más szabályozási követelményekkel?

  3. Értékelni fogja-e a Bizottság jelentése a kkv-szorzó kalibrálását – többek között a méret és a küszöbérték vonatkozásában –, és egyértelmű választ tud-e adni a Bizottság a tekintetben, hogy az eszköz alkalmazását ideiglenes vagy állandó jelleggel fogják-e meghosszabbítani?