Procedura : 2016/2652(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000045/2016

Teksty złożone :

O-000045/2016 (B8-0353/2016)

Debaty :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 26k
15 marca 2016
O-000045/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000045/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Antonio Tajani, Othmar Karas, Burkhard Balz, w imieniu grupy PPE

 Przedmiot: Przegląd współczynnika wsparcia MŚP
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

MŚP stanowią 99,8 % przedsiębiorstw w UE, generują 55 % unijnego PKB i dają pracę około 75 mln obywateli UE. Jedną z głównych przeszkód dla rozwoju tego sektora jest dostęp do finansowania.

MŚP są w większości zdane na pożyczki bankowe na finansowanie działalności. Z tego powodu, a także z uwagi na zwiększone obciążenie regulacyjne po kryzysie finansowym w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych wprowadzono współczynnik obniżenia kapitału dla pożyczek dla MŚP – tzw. współczynnik wsparcia MŚP – aby umożliwić instytucjom kredytowym zwiększenie kredytowania dla tej konkretnej grupy przedsiębiorstw.

W świetle okresowej rewizji współczynnika wsparcia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił niedawno zaproszenie do zgłaszania uwag w sprawie wpływu współczynnika wsparcia na udzielanie pożyczek bankowych MŚP. W dokumencie końcowym, który ma stanowić wkład do sprawozdania Komisji na temat wpływu wymogów w zakresie funduszy własnych na udzielanie kredytów MŚP, ma zostać opublikowany w pierwszym kwartale 2016 r.

W związku z powyższym mamy następujące pytania:

1. Czy Komisja może już przedstawić sprawozdanie śródokresowe na temat wpływu współczynnika wsparcia na udzielanie pożyczek bankowych MŚP?

2. Czy w swoim sprawozdaniu Komisja dokona również analizy oddziaływania współczynnika wsparcia na inne wymogi regulacyjne, z myślą o ograniczeniu wszelkich nadmiernych obciążeń w stosowaniu tego instrumentu?

3. Czy w swoim sprawozdaniu Komisja dokona również oceny kalibracji współczynnika wsparcia, w tym jego wielkość progową, i czy Komisja będzie w stanie udzielić jasnej odpowiedzi co do kwestii, czy instrument ten będzie przedłużony tymczasowo lub na stałe?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności