Parlamentarno vprašanje - O-000045/2016Parlamentarno vprašanje
O-000045/2016

  Pregled faktorja za podporo MSP

  Vprašanje za ustni odgovor O-000045/2016
  za Komisijo
  Člen 128 poslovnika
  Antonio Tajani, Othmar Karas, Burkhard Balz, v imenu skupine PPE

  Postopek : 2016/2652(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000045/2016
  Predložena besedila :
  O-000045/2016 (B8-0353/2016)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Mala in srednja podjetja (MSP) v EU predstavljajo 99,8 % podjetij, ustvarijo 55 % BDP in zaposlujejo približno 75 milijonov državljanov. Ena glavnih težav, ki ovira njihovo rast, je dostop do financiranja.

  MSP svoje dejavnosti še vedno financirajo predvsem iz bančnih posojil. Zato in zaradi povečane upravne obremenitve, ki je posledica finančne krize, je bil z uredbo o kapitalskih zahtevah (CRR) uveden faktor za zmanjšanje kapitalske zahteve za posojila MSP (t.i. faktor za podporo MSP), da bi kreditnim institucijam omogočili, da povečajo obseg posojanja za to posebno skupino podjetij.

  Evropski bančni organ je, ob upoštevanju rednega pregleda faktorja za podporo MSP, pred kratkim zaključil poziv za predložitev dokazov o vplivu tega faktorja na posojanje bank MSP. Končni dokument, s pomočjo katerega naj bi Komisija pripravila poročilo o vplivu kapitalskih zahtev na posojanje MSP, naj bi bil objavljen v prvem četrtletju leta 2016.

  Glede na navedeno, imamo naslednja vprašanja:

  1. Ali lahko Komisija že predloži vmesno oceno o vplivu faktorja za podporo MSP na posojanje bank tem podjetjem?

  2. Bo Komisija v svojem poročilu preučila tudi medsebojni vpliv faktorja za podporo MSP in drugih upravnih zahtev ter tako zmanjšala nepotrebno obremenitev pri uporabi tega instrumenta?

  3. Ali bo v poročilu ocenila tudi kalibracijo faktorja za podporo MSP, vključno z velikostjo in pragom, in ali bo lahko jasno odgovorila na vprašanje, ali se bo uporaba instrumenta podaljšala za določen ali nedoločen čas?