Процедура : 2016/2594(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000047/2016

Внесени текстове :

O-000047/2016 (B8-0369/2016)

Разисквания :

PV 11/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 11/05/2016 - 7.4

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 27k
17 март 2016 г.
O-000047/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000047/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Thomas Händel, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

 Относно: Преодоляване на неравенствата с цел насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж в ЕС

Налице е нарастващ консенсус сред международните организации, като ОИСР, относно необходимостта от справяне с продължаващото увеличение на неравенството на доходите и богатството, което нанася вреди върху приобщаващия и устойчив икономически растеж. Неравенството в много държави от ОИСР е на най-високото си равнище, като поражда загриженост не само от социална и политическа, но и от икономическа гледна точка (като например отрицателното въздействие върху растежа на брутния вътрешен продукт (БВП), с който се измерва общото равнище на икономическа активност).

Неравенството се е увеличило в различни степени в държавите членки. Неравенствата и техните социални последици са сложни и следва да бъдат разгледани чрез всеобхватен подход, който да обхваща социалните и макроикономическите политики. Това неравновесие може да възпрепятства растежа. Освен това въздействията на асиметричните сътресения, които са резултат от кризата, могат да бъдат усетени на различни етапи, като в крайна сметка засягат всички държави. „Следователно, предизвикателството е да се намерят подходящите пакети от политики, които да благоприятстват растежа и намаляват неравенството“, както се заявява в доклада на ОИСР „Заедно в това: Защо намаляването на неравенството е от полза за всички“.

Счита ли Комисията, че нейната работна програма за 2016 г., която определя неравенството като основно предизвикателство, разглежда в достатъчна степен намаляването на растежа, което се дължи на нарастващите неравенства сред европейските граждани, както и необходимостта от засилване на възходящото социално сближаване? Ако отговорът е утвърдителен, бихте ли уточнили политиките и главите, съгласно които тези две точки са включени в програмата?

Какви мерки и конкретни политики ще предложи Комисията в следващата си работна програма, за да насърчи приобщаващия и устойчив икономически растеж чрез намаляване на неравенството и засилване на възходящото социално сближаване?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност