Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000047/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000047/2016

Bekæmpelse af uligheder for at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst i EU

17.3.2016

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000047/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Thomas Händel, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2016/2594(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000047/2016
Indgivne tekster :
O-000047/2016 (B8-0369/2016)
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Der er i internationale organisationer såsom OECD stadig større enighed om behovet for at adressere den vedvarende stigning i uligheder for så vidt angår indkomst og formue, som er til skade for inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst. Uligheden i mange OECD-lande er på sit højeste niveau nogensinde og giver ikke kun anledning til sociale og politiske bekymringer, men også økonomiske (f.eks. den negative indvirkning på BNP-vækst, som er et udtryk for den økonomiske aktivitets generelle niveau).

Uligheden er steget i forskelligt tempo i de forskellige medlemsstater. Uligheder og de sociale konsekvenser heraf er komplekse og bør adresseres ved hjælp af en sammenhængende tilgang, der omfatter sociale og makroøkonomiske politikker. Denne ubalance kan hæmme vækst. Hertil kommer, at virkningerne af de asymmetriske chok som følge af krisen kan mærkes på forskellige stadier, der i sidste ende vil påvirke alle lande. "Udfordringen er derfor at finde hensigtsmæssige politikpakker, som både er vækstvenlige og mindsker ulighed", som det hedder i OECD-rapporten "In it together: Why Less Inequality Benefits All".

Er det Kommissionens opfattelse, at dens arbejdsprogram for 2016, som identificerer ulighed som en stor udfordring, i tilstrækkelig grad er rettet mod at bekæmpe nedgangen i væksten, der skyldes de stadig større uligheder blandt de europæiske borgere, samt behovet for at fremme opadgående social konvergens? Hvis ja, vil Kommissionen da venligst specificere, inden for hvilke politikker og under hvilke udgiftsområder disse forhold er medtaget i programmet?

Hvilke foranstaltninger og særlige politikker vil Kommissionen foreslå i sit kommende arbejdsprogram til at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst ved at mindske ulighed og fremme opadgående social konvergens?