Parlamendi esitatud küsimus - O-000047/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000047/2016

Ebavõrdsuse vähendamine kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu stimuleerimiseks ELis

17.3.2016

Suuliselt vastatav küsimus O-000047/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Thomas Händel, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Menetlus : 2016/2594(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000047/2016
Esitatud tekstid :
O-000047/2016 (B8-0369/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks OECDs, ollakse üha enam üksmeelel vajaduses tegeleda tulude ja varade ebavõrdsuse jätkuva kasvuga, mis kahjustab kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu. Paljudes OECD riikides on ebavõrdsus jõudnud kõigi aegade kõrgeimale tasemele, ning see tekitab lisaks sotsiaalsetele ja poliitilistele ka majanduslikke probleeme (näiteks negatiivne mõju SKP kasvule, mis iseloomustab üldist majandustegevuse taset).

Eri liikmesriikides on ebavõrdsus kasvanud erineva kiirusega. Ebavõrdsuse ilmingud ja nende sotsiaalsed tagajärjed on keerukad nähtused, mis nõuavad terviklikku, sotsiaal- ja makromajanduspoliitikat hõlmavat käsitust. Selline tasakaalustamatus võib pidurdada majanduskasvu. Lisaks võivad kriisist tingitud asümmeetriliste vapustuste mõjud ilmneda eri aegadel ning lõppkokkuvõttes mõjutada kõiki riike. OECD aruandes „Ühes paadis. Miks on ebavõrdsuse vähendamine kõigile kasulik“ („In it Together: Why Less Inequality Benefits All“) öeldakse: „Niisiis seisneb ülesanne selles, et leida sobivad meetmepaketid, mis üheaegselt nii soodustaksid majanduskasvu kui ka vähendaksid ebavõrdsust.“

Kas komisjoni arvates on tema 2016. aasta tööprogrammis, milles ebavõrdsust nimetatakse suureks probleemiks, pööratud piisavalt tähelepanu Euroopa kodanike vahelise ebavõrdsuse kasvust tingitud majanduskasvu kahanemisele ning vajadusele tugevdada tõusvalt kulgevat sotsiaalset lähenemist? Kui jah, siis kas komisjon võiks täpsustada, milliste poliitikavaldkondade ja rubriikide alla kuulub see küsimus tööprogrammis?

Milliseid meetmeid ja konkreetseid tegevuspoliitikaid kavandab komisjon oma järgmises tööprogrammis kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu edendamiseks ebavõrdsuse vähendamise ning tõusvalt kulgeva sotsiaalse lähenemise kaudu?