Parlamento klausimas - O-000047/2016Parlamento klausimas
O-000047/2016

  Kova su nelygybe siekiant skatinti integracinį ir tvarų ekonomikos augimą ES

  17.3.2016

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000047/2016
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
  Thomas Händel, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

  Procedūra : 2016/2594(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000047/2016
  Pateikti tekstai :
  O-000047/2016 (B8-0369/2016)
  Priimti tekstai :

  Tokios tarptautinės organizacijos kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) vis labiau sutaria, kad reikia spręsti tolesnio pajamų ir turto nelygybės didėjimo, darančio žalą integraciniam ir tvariam ekonominiam augimui, klausimą. Nelygybė daugelyje EBPO šalių yra didesnė nei bet kada anksčiau, o tai kelia ne tik socialinio ir politinio, bet ir ekonominio pobūdžio susirūpinimą (pvz., daromas neigiamas poveikis BVP augimui, kuriuo matuojamas bendras ekonominės veiklos lygis).

  Valstybėse narėse nelygybė didėjo skirtingu mastu. Nelygybė ir jos socialinės pasekmės yra sudėtingos ir šį klausimą reikėtų spręsti taikant holistinį požiūrį, apimantį socialinę ir makroekonominę politiką. Toks disbalansas gali stabdyti augimą. Be to, dėl krizės kilusių asimetrinių sukrėtimų poveikis gali būti juntamas įvairiuose etapuose – galiausiai tai gali paliesti visas šalis. Todėl užduotis, kaip nurodyta EBPO ataskaitoje „Likime kartu. Kodėl mažesnė nelygybė naudinga visiems“ (angl. In it Together: Why Less Inequality Benefits All), yra rasti tinkamų politikos krypčių kompleksų, kurie būtų palankūs augimui ir mažintų nelygybę.

  Ar Komisija mano, kad jos 2016 m. darbo programoje, kurioje nelygybė nurodoma kaip itin didelis iššūkis, pakankamai dėmesio skiriama augimo mažėjimui dėl didėjančios Europos piliečių nelygybės, taip pat būtinybei skatinti didesnę socialinę konvergenciją? Jei taip, ar galėtumėte nurodyti politikos sritis ir išlaidų kategorijas, pagal kurias šie klausimai yra įtraukti į programą?

  Kokių priemonių ir kokią konkrečią politiką savo būsimoje darbo programoje pasiūlys Komisija siekdama skatinti integracinį ir tvarų ekonomikos augimą, mažinant nelygybę ir skatinant didesnę socialinę konvergenciją?