Parlamenta jautājums - O-000047/2016Parlamenta jautājums
O-000047/2016

  Nevienlīdzības jautājuma risināšana, lai Eiropas Savienībā veicinātu iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi

  17.3.2016

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000047/2016
  Komisijai
  Reglamenta 128. pants
  Thomas Händel, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2016/2594(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000047/2016
  Iesniegtie teksti :
  O-000047/2016 (B8-0369/2016)
  Pieņemtie teksti :

  Starptautiskās organizācijās, piemēram, ESAO, aizvien vairāk palielinās vienprātība par nepieciešamību risināt pieaugošo nevienlīdzību ienākumu un labklājības ziņā, kas kaitē iekļaujošai un ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei. Daudzās ESAO valstīs nevienlīdzība ir sasniegusi visaugstāko līdz šim reģistrēto līmeni, raisot ne tikai sociāla un politiska rakstura, bet arī ekonomiska rakstura bažas, piemēram, par tās negatīvo ietekmi uz IKP pieaugumu, pēc kura vērtē vispārējo saimnieciskās darbības līmeni.

  Nevienlīdzības pieaugums dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs. Nevienlīdzība un tās sociālās sekas ir sarežģītas un būtu jārisina, izmantojot holistisku pieeju, kas ietver sociālās un makroekonomikas politikas nostādnes. Šis līdzsvara trūkums var kavēt izaugsmi. Turklāt ar krīzes radītā asimetriskā šoka sekām var nākties saskarties dažādos posmos, un galu galā tās skar visas valstis. Tādēļ, kā minēts ESAO ziņojumā „Ir jāapvieno centieni — kāpēc no nevienlīdzības mazināšanas labumu gūtu visi?”, risināmais uzdevums ir sagatavot atbilstošus politikas nostādņu kopumus, kas veicinātu izaugsmi un vienlaikus mazinātu nevienlīdzību.

  Vai Komisija uzskata, ka 2016. gada darba programmā, kurā nevienlīdzība noteikta kā svarīgs risināmais uzdevums, pietiekama uzmanība veltīta izaugsmes samazināšanās problēmai, ko izraisa pieaugošā nevienlīdzība Eiropas iedzīvotāju vidū, kā arī nepieciešamībai pastiprināt augšupēju sociālo konverģenci? Jā tā ir, vai jūs varētu precizēt politikas virzienus un programmas sadaļas, kurās šie jautājumi ir iekļauti?

  Kādus pasākumus un konkrētas politikas nostādnes Komisija ierosinās savā nākamajā darba programmā, lai veicinātu iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, mazinot nevienlīdzību un pastiprinot augšupēju sociālo konverģenci?