Procedure : 2016/2594(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000047/2016

Ingediende teksten :

O-000047/2016 (B8-0369/2016)

Debatten :

PV 11/05/2016 - 18

Stemmingen :

PV 11/05/2016 - 7.4

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 24k
17 maart 2016
O-000047/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000047/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Thomas Händel, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 Betreft: Bestrijden van ongelijkheid om een inclusieve en duurzame economische groei in de EU te bevorderen

Binnen internationale organisaties zoals de OESO is er een groeiende consensus over de noodzaak om de steeds toenemende ongelijkheid in inkomens en rijkdom aan te pakken, omdat deze een inclusieve en duurzame economische groei in de weg staan. De ongelijkheid in de OESO-landen is nog nooit zo hoog geweest en dit veroorzaakt niet alleen maatschappelijke en politieke problemen, maar ook economische (zoals het negatieve effect ervan op de bbp-groei, een indicator die het algemene niveau van de economische activiteit meet).

De ongelijkheid is in de diverse lidstaten aan een verschillende snelheid toegenomen. Ongelijkheden en de sociale gevolgen daarvan zijn complex en moeten worden aangepakt door middel van een integrale benadering die sociale en macro-economische beleidsmaatregelen omvat. Dit verstoorde evenwicht kan de groei belemmeren. Bovendien kan het zijn dat de impact van de asymmetrische schokken die de crisis veroorzaakt heeft, in verschillende stadia voelbaar wordt en uiteindelijk alle landen treft. De uitdaging is dan ook om tot passende maatregelenpakketten te komen die de groei bevorderen en tegelijk de ongelijkheid verminderen, zoals te lezen staat in het OESO-rapport "In it Together: Why Less Inequality Benefits All".

Is de Commissie van oordeel dat in haar werkprogramma 2016, waarin ongelijkheid een van de grootste problemen wordt genoemd, voldoende aandacht wordt besteed aan de groeivermindering als gevolg van de toenemende ongelijkheid tussen de Europese burgers, alsook aan de noodzaak om de opwaartse sociale convergentie te versterken? Zo ja, kan de Commissie zeggen in welke beleidslijnen en in welke hoofdstukken van het programma deze kwesties aan de orde worden gesteld?

Welke maatregelen en welk specifiek beleid zal de Commissie voorstellen in haar volgende werkprogramma voor het bevorderen van een inclusieve en duurzame economische groei door vermindering van de ongelijkheid en versterking van de opwaartse sociale convergentie?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid