Întrebare parlamentară - O-000047/2016Întrebare parlamentară
O-000047/2016

  Rezolvarea problemei inegalităților pentru a stimula în UE o creștere economică sustenabilă și care să ofere tuturor o șansă

  17.3.2016

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000047/2016
  adresată Comisiei
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Thomas Händel, în numele Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

  Procedură : 2016/2594(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000047/2016
  Texte depuse :
  O-000047/2016 (B8-0369/2016)
  Texte adoptate :

  În cadrul organizațiilor internaționale precum OCDE se manifestă un consens tot mai larg legat de necesitatea de a rezolva problema creșterii tot mai accentuate a inegalității de venituri și avere, care dăunează creșterii economice sustenabile și în beneficiul tuturor. Inegalitatea în țările OCDE a atins cel mai ridicat nivel din toate timpurile și ridică nu doar probleme sociale și politice, ci și economice, întrucât are un impact negativ asupra creșterii PIB-ului, care măsoară nivelul general al activității economice.

  Inegalitatea a crescut în ritmuri diferite în statele membre. Inegalitățile și consecințele lor sociale sunt complexe și ar trebui tratate printr-o abordare holistică, care să cuprindă politici sociale și macroeconomice. Acest dezechilibru poate pune bețe în roate creșterii economice. În plus, efectele șocurilor asimetrice provocate de criză pot fi resimțite în diferite etape, în cele din urmă afectând toate țările. „De aceea, marea problemă este să găsim pachete de politici adecvate care să stimuleze creșterea și să reducă, în același timp, inegalitatea”, după cum se menționează în raportul OCDE „Toți în aceeași barcă: de ce reducerea inegalității este în folosul tuturor”.

  Consideră Comisia că Programul său de lucru pe 2016 care identifică inegalitatea ca fiind o provocare majoră tratează suficient scăderea creșterii economice ca urmare a creșterii inegalităților în rândul cetățenilor europeni, precum și necesitatea de a accentua convergența socială spre standarde mai înalte? Dacă da, ați putea specifica în ce politici și rubrici ale programului figurează aceste chestiuni?

  Ce măsuri și politici specifice va propune Comisia în următorul său program de lucru pentru a promova creșterea economică sustenabilă și în beneficiul tuturor prin reducerea inegalității și convergența socială spre standarde mai înalte?