Процедура : 2016/2532(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000052/2016

Внесени текстове :

O-000052/2016 (B8-0365/2016)

Разисквания :

PV 09/05/2016 - 17
CRE 09/05/2016 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 184kWORD 25k
22 март 2016 г.
O-000052/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000052/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Alain Cadec, от името на Комисия по рибно стопанство

 Относно: Проследяване на продуктите от риболов и аквакултури в сектора на ресторантьорските услуги и търговията на дребно
 Отговор по време на пленарно заседание 

Наскоро публикувано проучване от неправителствените организации (НПО) разкри тревожни случаи на невярно етикетиране на риба, която се предлага в ресторанти в Брюксел. Проучването се основава на ДНК-тестове на повече от 280 проби от риба, сервирана в ресторанти, включително ресторанти на европейските институции. Резултатите показват, че около една трета от количеството риба, което е било изследвано, е невярно етикетирано.

Това проучване разкрива един основен проблем във връзка с проследяемостта на продуктите от риболов и аквакултури в ЕС. Случаите на невярно етикетиране, които очевидно са широкоразпространени, предоставиха подвеждаща информация на потребителите.

С оглед на гореизложеното би ли могла Комисията да изясни следните въпроси:

– Как може да се обясни това невярно етикетиране?

– На кои равнища на производствената верига се наблюдават слабости по отношение на проследяемостта?

– Какви мерки биха могли да предприемат Комисията и държавите членки, за да се осигури проследяемост в ресторантите, особено в рамките на Регламента за ООП?

– Какъв е постигнатият от Комисията напредък при прилагането на член 36 от Регламента за ООП, свързан с европейска система за екомаркировка на продуктите от риболов и аквакултури?

– Възнамерява ли Комисията да използва потенциала на генетичния баркод като средство за проследяване на морските продукти?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност