Menettely : 2016/2652(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000057/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000057/2016 (B8-0354/2016)

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 24k
4. huhtikuuta 2016
O-000057/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000057/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Elisa Ferreira, S&D-ryhmän puolesta

 Aihe: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Pk-yritysten osuus Euroopan unionin yrityksistä on 99,8 prosenttia, ne tuottavat 55 prosenttia unionin kokonais-BKT:stä ja työllistävät noin 75 miljoonaa unionin kansalaista. Yksi suurimpia esteitä niiden kasvulle on rahoituksen saanti.

Pk-yritykset rahoittavat toimintaansa pääasiassa pankkilainojen avulla. Tästä syystä ja myös ottaen huomioon rahoituskriisin seurauksena lisääntyneen lainsäädäntörasitteen vakavaraisuusasetuksessa otettiin käyttöön pk-yrityksille myönnettäviä lainoja koskeva omien varojen pienennyskerroin, niin kutsuttu pk-yritysten tukikerroin, joka mahdollistaa luottolaitoksille lainatoiminnan lisäämisen tälle erityiselle yritysten ryhmälle.

Koska tukikerrointa tarkistetaan määräajoin, Euroopan pankkiviranomainen laati äskettäin kannanottopyynnön sen vaikutuksesta pankkien pk-yrityksille myöntämiin lainoihin. Lopullinen asiakirja, jonka pohjalta komission on tarkoitus laatia kertomus siitä, miten omien varojen vaatimukset vaikuttavat antolainaukseen pk-yrityksille, julkaistaan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Komissiota pyydetään näin ollen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Voiko komissio antaa jo nyt väliarvioinnin tukikertoimen vaikutuksesta pankkien pk-yrityksille myöntämiin lainoihin?

2. Tarkastellaanko komission kertomuksessa myös tukikertoimen vuorovaikutusta muiden sääntelyä koskevien vaatimusten kanssa, jotta voidaan vähentää välineen soveltamiseen liittyviä tarpeettomia rasitteita?

3. Arvioidaanko kertomuksessa myös tukikertoimen kalibrointia, kuten kokoa ja kynnysarvoa, ja antaako komissio selkeän vastauksen kysymykseen siitä, jatketaanko välinettä tilapäisesti tai pysyvästi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö