Parlamendi esitatud küsimus - O-000058/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000058/2016

Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015-2016

Suuliselt vastatav küsimus O-000058/2016
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco Affronte, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2016/2600(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000058/2016
Esitatud tekstid :
O-000058/2016 (B8-0702/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

2015. aasta novembris teavitas Jaapani kalandusamet Rahvusvahelist Vaalapüügiomisjoni, et kavatseb läbivaadatud kava alusel vaalapüüki jätkata. Selle 12-aastase kava raames kavatsetakse hooajal 2015–2016 tappa 333 kääbusvaala ning 12 aasta jooksul kokku peaaegu 4000 vaala. Vaalapüüki jätkates eirab Jaapan selgelt Rahvusvahelise Kohtu 31. märtsi 2014. aasta otsust, millega kästi Jaapanil peatada Lõuna-Jäämeres igal aastal toimuv vaalade tapmine. Rahvusvaheline Kohus jõudis järeldusele, et vastupidiselt Jaapani väitele ei toimu see vaalapüük teadusuuringute eesmärgil.

Sellest tulenevalt on vaalapüük vastuolus rahvusvahelise õigusega ja õõnestab bioloogilise mitmekesisuse ja mereökosüsteemide kaitset. Pealegi ei ole vaalade tapmine teadusuuringute tegemiseks enam vajalik. Seoses sellega sooviksime saada nõukogult vastuseid järgmistele küsimustele.

– Kas nõukogu kavatseb lisaks demaršile, mille ELi delegatsioon Tokyos kaasallkirjastab, mõista karmimal moel hukka Jaapani otsuse jätkata hooajal 2015–2016 vaalapüüki ning püüda ja tappa 333 kääbusvaala?

– Kas nõukogu kaalub muid võimalusi surve avaldamiseks Jaapanile kahepoolsete või mitmepoolsete kanalite kaudu?

– Kas nõukogu kavatseb, juhul kui demarš ei saavuta soovitud mõju, alustada kohtumenetlust eesmärgiga tagada, et Jaapan peaks kinni Rahvusvahelise Kohtu otsusest, või piirdub ELi reageering demaršiga?