Parlamentarno pitanje - O-000058/2016Parlamentarno pitanje
O-000058/2016

Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016.

Pitanje za usmeni odgovor O-000058/2016
upućena Vijeću
članak 128
Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco Affronte, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Postupak : 2016/2600(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000058/2016
Podneseni tekstovi :
O-000058/2016 (B8-0702/2016)
Doneseni tekstovi :

Japanska Agencija za ribarstvo u studenom 2015. obavijestila je Međunarodnu komisiju za kitolov da će prema revidiranom planu nastaviti s lovom na kitove. Tim dvanaestogodišnjim planom omogućilo bi se ubojstvo 333 patuljasta kita tijekom sezone 2015./2016., a tijekom cijelog razdoblja od dvanaest godina njih ukupno 4000. Odlukom da će nastaviti s kitolovom Japan na očigledan način ignorira odluku Međunarodnog suda pravde, koji mu je u svojoj presudi od 31. ožujka 2014. naredio da obustavi godišnje ubijanje kitova koje provodi u Južnom oceanu. Prema zaključcima Međunarodnog suda pravde kitolov se ne provodi u svrhu znanstvenog istraživanja, kako to tvrdi Japan.

Takvim se lovom na kitove stoga krši međunarodno pravo i ugrožava zaštita biološke raznolikosti i morskih ekosustava. Osim toga, ubijanje kitova više nije nužno za znanstvena istraživanja. S obzirom na sve navedeno željeli bismo čuti odgovor Vijeća na sljedeća pitanja:

– Osim demarša koji će supotpisati delegacija EU-a u Tokiju, namjerava li Vijeće oštrije osuditi odluku Japana da u sezoni 2015./2016. nastavi s kitolovom i usmrti 333 patuljasta kita?

– Razmatra li Vijeće druga sredstva kojima bi putem bilateralnih ili multilateralnih kanala moglo izvršiti pritisak na Japan?

– Ako demarš ne ostvari željeni učinak, namjerava li Vijeće poduzeti pravne korake kako bi zajamčilo da Japan poštuje odluku Međunarodnog suda ili će demarš biti jedina reakcija Unije?