Förfarande : 2016/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000059/2016

Ingivna texter :

O-000059/2016 (B8-0703/2016)

Debatter :

PV 08/06/2016 - 25
CRE 08/06/2016 - 25

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.13

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 100kWORD 24k
4 april 2016
O-000059/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000059/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco Affronte, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016
 Svar i kammaren 

I november 2015 meddelade Japans fiskerimyndighet Internationella valfångstkommissionen att landet planerade att återuppta valfångst enligt en reviderad plan. Denna tolvårsplan skulle möjliggöra dödandet av 333 vikvalar under säsongen 2015–2016 och närmare 4 000 valar under hela tolvårsperioden. Genom att återuppta valfångsten bortser Japan tydligt från Internationella domstolens dom av den 31 mars 2014, i vilken Japan ålades att upphöra med sin årliga valslakt i Södra ishavet. Internationella domstolen avgjorde att jakten inte bedrivs för vetenskaplig forskning – vilket Japan hävdar.

Jakten strider således mot internationell rätt och undergräver skyddet för den biologiska mångfalden och de marina ekosystemen. Dessutom kräver den vetenskapliga forskningen inte längre att man slaktar valar. Vi skulle välkomna svar från kommissionen på följande frågor:

– Avser kommissionen, bortsett från den démarche som även EU:s delegation till Tokyo kommer att underteckna, att i strikt mening fördöma Japans beslut att återuppta valfångsten och att jaga och döda 333 vikvalar under säsongen 2015–2016?

– Överväger kommissionen några andra medel för att sätta press på Japan genom bilaterala eller multilaterala kanaler?

– Om démarchen inte har önskad effekt kommer kommissionen då att dra igång rättsliga åtgärder för att se till att Japan iakttar Internationella domstolens dom, eller kommer EU:s reaktion att begränsas till démarchen?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy