Процедура : 2016/2652(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000060/2016

Внесени текстове :

O-000060/2016 (B8-0355/2016)

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 192kWORD 28k
4 април 2016 г.
O-000060/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000060/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL

 Относно: Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП
 Отговор по време на пленарно заседание 

МСП съставляват 99,8% от европейските предприятия, като представляват 55% от общия БВП на ЕС и дават работа на 75 милиона европейски граждани. Една от основните пречки за растежа им е достъпът до финансиране, тъй като въпреки големите равнища на публичната помощ, която се предоставя на финансовия сектор, икономическата стагнация и олигополната концентрация насочиха банките към по-спекулативни предприятия, източвайки по този начин средства, които са съществени за развитието на европейската икономика.

С цел да се стимулира банковото кредитиране на МСП, в Регламента за капиталовите изисквания (РКИ) беше въведено намаление на капиталовия коефициент на заеми за МСП – т.нар. коефициент за подпомагане на МСП.

С оглед на периодичното преразглеждане на коефициента за подпомагане Европейският банков орган наскоро проведе покана за представяне на доказателства относно въздействието му върху кредитирането на МСП. Окончателният документ, който следва да предостави информация за доклада на Комисията относно въздействието на изискванията за собствени средства върху кредитирането на МСП, трябва да бъде публикуван през първото тримесечие на 2016 г.

Предвид изложеното по-горе Комисията е призована да отговори на следните въпроси:

1. Може ли тя вече да предостави междинна оценка относно въздействието на коефициента за подпомагане върху банковото кредитиране на МСП?

2. Какво е относителното въздействие на коефициента за подпомагане на МСП и какво е взаимодействието му с други фактори, които имат по-голямо влияние при определяне на банковото кредитиране на МСП, като например макроикономическа стабилност, ефективно търсене, ефекти на фискалната и паричната политика, както и промените в банковата структура след кризата, по-конкретно приетите финансови политики за спасяването на най-големите банки?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност