Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000063/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000063/2016

Angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000063/2016
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Elena Valenciano, for Udenrigsudvalget
Linda McAvan, for Udviklingsudvalget

Procedure : 2016/2662(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000063/2016
Indgivne tekster :
O-000063/2016 (B8-0361/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Bedre overholdelse af den humanitære folkeret er en tvingende forudsætning for at forbedre situationen for ofrene for væbnede konflikter. Langt størstedelen af ofrene for nutidens væbnede konflikter, herunder dem i Syrien, Irak, Yemen og Afghanistan, er uskyldige civile. Brutale angreb på civile bygninger såsom sygehuse og skoler viser en grov forsømmelse med hensyn til at overholde de mest grundlæggende principper i den humanitære folkeret. Europa-Parlamentet har opfordret til, at EU fremmer overholdelse af den humanitære folkeret mere effektivt ved hjælp af dialog og til, såfremt en sådan dialog ikke giver resultater, at EU overvejer andre foranstaltninger i overensstemmelse med dets retningslinjer for fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret som vedtaget i en ajourført version af Rådet for Udenrigsanliggender den 8.december 2009.

Da EU's Råd for Udenrigsanliggender vedtog disse retningsliner, bekræftede det igen sin stærke modstand mod straffrihed i forbindelse med alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret og menneskerettighedslovgivningen. Rådet bemærkede, at det primære ansvar for efterforskningen og retsforfølgelsen af sådanne krænkelser ganske vist ligger hos parterne i en væbnet konflikt, men understregede betydningen af effektivt at tackle eftervirkningerne af alvorlige krænkelser ved at støtte passende ansvarlighedsmekanismer og fremhævede den vigtige rolle, som Den Internationale Straffedomstol kan spille i sager, hvor den eller de pågældende stater ikke kan eller ikke vil udøve deres kompetence.

I lyset heraf bedes Rådet besvare følgende spørgsmål:

1. EU's retningslinjer om fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret forpligter de relevante arbejdsgrupper i Rådet til at overvåge situationer, hvor den humanitære folkeret måtte finde anvendelse, og til i sådanne tilfælde at anbefale foranstaltninger til fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret (punkt 15, litra a)). Hvordan har de relevante enheder i Rådet gennemført ovennævnte bestemmelser for så vidt angår konflikten i Syrien og Yemen og andre nylige eller igangværende konflikter?

2. I betragtning af den hærgende tendens med angreb på sygehuse og skoler, der rammer mange humanitære hjælpearbejdere og civile, hvad har EU og dets medlemsstater da gjort for at gøre det internationale samfund opmærksom på denne nødsituations virkelige omfang, og hvordan har EU brugt sin politiske indflydelse for at forhindre sådanne handlinger og for at sikre sig, enten at der gøres brug af eksisterende undersøgelsesmekanismer, eller at der oprettes nye for at sikre uafhængige undersøgelser af disse angreb og ansvarliggørelse for de begåede forbrydelser?