Parlamentarno vprašanje - O-000063/2016Parlamentarno vprašanje
O-000063/2016

Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava

Vprašanje za ustni odgovor O-000063/2016
za Svet
Člen 128 poslovnika
Elena Valenciano, v imenu Odbora za zunanje zadeve
Linda McAvan, v imenu Odbora za razvoj

Postopek : 2016/2662(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000063/2016
Predložena besedila :
O-000063/2016 (B8-0361/2016)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Večja skladnost z mednarodnim humanitarnim pravom je temeljni pogoj za izboljšanje razmer žrtev oboroženih konfliktov. Velika večina žrtev potekajočih oboroženih konfliktov, med drugim v Siriji, Iraku, Jemnu in Afganistanu, je nedolžnih civilistov. Surovi napadi na civilne objekte, kot so bolnišnice in šole, kažejo na hudo nespoštovanje najosnovnejših načel humanitarnega prava. Parlament je EU pozval, naj prek dialoga učinkoviteje spodbuja skladnost z mednarodnim humanitarnim pravom, če pa dialog ne bi bil uspešen, naj razmisli o drugih ukrepih v skladu s smernicami EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava, katerih posodobljeno različico je Svet EU za zunanje zadeve sprejel 8. decembra 2009.

Pri tem je Svet EU za zunanje zadeve ponovno poudaril, da močno nasprotuje nekaznovanosti za resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava na področju človekovih pravic. Svet je sicer opozoril, da so za preiskovanje in preganjanje teh kršitev v prvi vrsti odgovorne strani v oboroženem konfliktu, poudaril pa je tudi pomen učinkovitega obravnavanja posledic resnih kršitev s podpiranjem ustreznih mehanizmov odgovornosti ter morebitno pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča v primerih, ko zadevne države ne morejo ali ne želijo izvrševati svoje sodne pristojnosti.

Ob upoštevanju navedenega, ali lahko Svet odgovori na naslednja vprašanja:

1. V skladu s smernicami EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava so ustrezne delovne skupine Sveta dolžne spremljati razmere, za katere bi lahko veljalo mednarodno humanitarno pravo, ter v teh primerih podati priporočila o ukrepih za spodbujanje skladnosti z njim (odstavek 15a). Kako ustrezni organi Sveta izvajajo navedene določbe glede konfliktov v Siriji in Jemnu ter drugih nedavnih ali potekajočih oboroženih konfliktov?

2. Ob upoštevanju grozljivih napadov na bolnišnice in šole, ki prizadenejo številne humanitarne delavce in civiliste, kaj so EU in države članice storile, da bi ozavestile mednarodno skupnost o resničnih razsežnostih tega nujnega problema, in kako je EU izkoristila svoj politični vpliv, da bi preprečila ta dejanja ter zagotovila izvajanje obstoječih preiskovalnih mehanizmov ali oblikovanje novih ter s tem zagotovila izvajanje neodvisnih preiskav teh napadov in odgovornost za kazniva dejanja?