Menetlus : 2016/2652(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000065/2016

Esitatud tekstid :

O-000065/2016 (B8-0356/2016)

Arutelud :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 92kWORD 25k
6. aprill 2016
O-000065/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000065/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, fraktsiooni ALDE nimel

 Teema: VKE toetuskoefitsient
 Vastus täiskogul 

VKEd moodustavad ELis tegutsevatest ettevõtjatest 99,8%, annavad 55% kogu ELi SKPst ja on tööandjaks ligikaudu 75 miljonile ELi kodanikule. Nende üks peamisi kasvutakistusi on juurdepääs rahastamisele.

VKEd on oma tegevuse rahastamisel suuresti sõltuvad pangalaenudest. Sel põhjusel ning finantskriisi järel suurenenud regulatiivset koormust arvestades lisati kapitalinõuete määrusesse VKEdele laenude andmiseks kapitali vähendamise koefitsient, nn VKE toetuskoefitsient, mis võimaldab krediidiasutustel sellele ettevõtjate rühmale rohkem laenata.

Toetuskoefitsiendi regulaarset läbivaatamist silmas pidades tegi Euroopa Pangandusjärelevalve hiljuti üleskutse arvamuste esitamiseks selle kohta, kuidas toetuskoefitsient on mõjutanud pangalaenusid VKEdele. Lõplik dokument, mis peaks andma panuse komisjoni aruandesse selle kohta, kuidas omavahendite nõuded mõjutavad VKEdele antavaid laene, avaldatakse 2016. aasta esimeses kvartalis.

Eelmainitut arvesse võttes palutakse komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

1. Kas komisjonil on juba praegu võimalik esitada vahehindamise tulemusi, mis käsitlevad toetuskoefitsiendi mõju VKEdele antavatele pangalaenudele?

2. Kas komisjoni aruandes analüüsitakse ka toetuskoefitsiendi koostoimet teiste regulatiivsete nõuetega, et vähendada ülemäärast koormust õigusakti kohaldamisel?

3. Kas komisjoni aruandes hinnatakse ka toetuskoefitsiendi kalibreerimist, sealhulgas suurust ja künnist, ning kas komisjon võib anda selge vastuse küsimusele, kas õigusakti kehtivust pikendatakse ajutiselt või alaliselt?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika