Parlamenti kérdés - O-000065/2016Parlamenti kérdés
O-000065/2016

  A kkv-szorzó

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000065/2016
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2016/2652(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000065/2016
  Előterjesztett szövegek :
  O-000065/2016 (B8-0356/2016)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A kis- és középvállalkozások az Európai Unióban a vállalkozások 99,8%-át teszik ki, az Unió teljes GDP-jének 55%-át állítják elő, és mintegy 75 millió uniós polgárt foglalkoztatnak. Növekedésük egyik legfőbb akadálya a finanszírozáshoz való hozzáférés.

  A kkv-k továbbra is nagyrészt banki kölcsönökre támaszkodnak tevékenységeik finanszírozása érdekében. Emiatt, valamint a pénzügyi válságot követően megnövekedett szabályozási terhek miatt, a kkv-knak nyújtott hitelek vonatkozásában a tőkekövetelményekről szóló rendeletben bevezették a tőkecsökkentő szorzót – az úgynevezett kkv-szorzót –, hogy lehetővé tegyék a hitelintézetek számára, hogy fokozzák az e csoportba tartozó társaságok számára nyújtott hitelezést.

  Tekintettel a kkv-szorzó rendszeres időközönként történő felülvizsgálatára, az Európai Bankhatóság nemrég lezárt egy véleményezési felhívást a kkv-szorzónak a kkv-k banki hitelezésére gyakorolt hatásáról. A záródokumentumot – amely várhatóan hozzájárul majd a szavatolótőke-követelményeknek a kkv-k számára nyújtott hitelekre gyakorolt hatásáról szóló bizottsági jelentéshez – 2016 első negyedévében teszik közzé.

  Ennek fényében a következő kérdéseket kívánjuk feltenni:

  1. Tud-e a Bizottság már most időközi értékelést adni a kkv-szorzónak a kkv-k számára történő banki hitelezésre gyakorolt hatásáról?

  2. Az eszköz alkalmazása során felmerülő fölösleges terhek csökkentése érdekében a bizottsági jelentés meg fogja-e vizsgálni azt is, hogy milyen kölcsönhatásban van a kkv-szorzó más szabályozási követelményekkel?

  3. Értékelni fogja-e a Bizottság jelentése a kkv-szorzó kalibrálását – többek között a méret és a küszöbérték vonatkozásában –, és egyértelmű választ tud-e adni a Bizottság a tekintetben, hogy az eszköz alkalmazását ideiglenes vagy állandó jelleggel fogják-e meghosszabbítani?