Întrebare parlamentară - O-000065/2016Întrebare parlamentară
O-000065/2016

  Factorul de sprijinire a IMM-urilor

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000065/2016
  adresată Comisiei
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE

  Procedură : 2016/2652(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000065/2016
  Texte depuse :
  O-000065/2016 (B8-0356/2016)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  IMM-urile reprezintă 99,8 % din întreprinderile din UE, generând 55 % din PIB-ul global al UE și asigurând locuri de muncă pentru aproximativ 75 de milioane de cetățeni ai UE. Unul din principalele obstacole în calea dezvoltării lor îl reprezintă accesul la finanțare.

  IMM-urile își finanțează activitățile în mare măsură prin împrumuturi bancare. Din acest motiv și având în vedere sarcina normativă crescută cauzată de criza financiară, s-a introdus în Regulamentul privind cerințele de capital un factor de reducere a capitalului pentru împrumuturile acordate IMM-urilor (așa-numitul factor de sprijinire a IMM-urilor) pentru a le permite instituțiilor de credit să sporească împrumuturile acordate acestui grup specific de întreprinderi.

  În scopul revizuirii periodice a factorului de sprijinire a IMM-urilor, Autoritatea Bancară Europeană a finalizat de curând o cerere de contribuții privind impactul acestui factor asupra împrumuturilor bancare acordate IMM-urilor. Documentul final, care ar trebui să stea la baza elaborării raportului Comisiei privind impactul cerințelor de fonduri proprii asupra împrumuturilor acordate IMM-urilor, urmează a fi publicat în primul trimestru al anului 2016.

  Având în vedere informațiile de mai sus, invităm Comisia să răspundă la următoarele întrebări:

  1. Poate Comisia oferi deja o evaluare intermediară privind impactul factorului de sprijinire a IMM-urilor asupra împrumuturilor bancare acordate acestui tip de întreprinderi?

  2. În raportul său, va analiza, de asemenea, Comisia legătura dintre acest factor și alte cerințe de reglementare în vederea reducerii oricărei sarcini inutile în cadrul aplicării acestui instrument?

  3. În raportul său, va evalua, de asemenea, Comisia calibrarea factorului de sprijinire a IMM-urilor, inclusiv valoarea și limita? Va putea Comisia răspunde clar dacă instrumentul va fi extins în mod temporar sau permanent?