Postup : 2016/2652(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000065/2016

Predkladané texty :

O-000065/2016 (B8-0356/2016)

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 192kWORD 27k
6. apríla 2016
O-000065/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, v mene skupiny ALDE

 Vec: Faktor podpory malých a stredných podnikov
 Odpoveď v pléne 

Malé a stredné podniky predstavujú 99,8 % podnikov v EÚ, vytvárajú 55 % celkového HDP EÚ a zamestnávajú približne 75 miliónov občanov EÚ. Jednou z hlavných prekážok ich rastu je prístup k financovaniu.

Malé a stredné podniky zostávajú v oblasti financovania svojej činnosti naďalej z veľkej časti závislé od bankových pôžičiek. Z tohto dôvodu a vzhľadom na vyššiu regulačnú záťaž v súvislosti s finančnou krízou bol v nariadení o kapitálových požiadavkách na úverové účely zavedený koeficient zníženia kapitálu, tzv. koeficient na podporu MSP, ktorý by úverovým inštitúciám umožnil zvýšiť mieru poskytovania pôžičiek určených konkrétne pre túto skupinu podnikov.

S ohľadom na pravidelné preskúmanie koeficientu na podporu MSP ukončil Európsky orgán pre bankovníctvo pred časom výzvu na predloženie dôkazov o vplyve koeficientu na podporu MSP na bankové pôžičky pre MSP. Konečný dokument, ktorý má poskytnúť vstupné informácie pre správu Komisie o vplyve požadovanej výšky vlastného kapitálu na poskytovanie pôžičiek MSP, má byť zverejnený v prvom štvrťroku 2016.

S ohľadom na uvedené skutočnosti by sme radi položili tieto otázky:

1. Môže už Komisia poskytnúť priebežné hodnotenie vplyvu koeficientu na podporu na bankové pôžičky pre MSP?

2. Bude správa Komisie posudzovať aj vzájomné pôsobenie koeficientu na podporu s ďalšími regulačnými požiadavkami v záujme zníženia prípadnej nadbytočnej záťaže pri uplatňovaní tohto nástroja?

3. Bude správa Komisie posudzovať aj kalibráciu koeficientu na podporu vrátane hodnoty a prahovej hodnoty a bude Komisia schopná jasne odpovedať na otázku, či tento nástroj bude dočasne alebo trvalo predĺžený?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia