Menettely : 2015/2887(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000067/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000067/2016 (B8-0704/2016)

Keskustelut :

PV 09/06/2016 - 2
CRE 09/06/2016 - 2

Äänestykset :

PV 09/06/2016 - 4.7

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 8kWORD 25k
12. huhtikuuta 2016
O-000067/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000067/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Jerzy Buzek, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

 Aihe: Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Euroopan rautatiealan teollisuus on teollisuustoiminnan kasvun, työpaikkojen, innovoinnin ja kestävään liikkuvuuteen siirtymisen kannalta strategisen tärkeä ala. EU:n rautatiealan teollisuutta uhkaavat kolmansista maista tulevat aggressiiviset ja valtiontukia nauttivat kilpailijat. Parlamentti pyytää komissiolta vastauksia seuraaviin:

1. Kun otetaan huomioon muualla maailmassa tehty tutkimus ja kehitys ja muista liikennemuodoista raideliikenteeseen siirtymistä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen (Shift 2 Rail, S2R) pitkä aloitusvaihe, miten komissio voi nopeuttaa S2R-aloitteen täytäntöönpanoa? Mikä on alustava arvio ensimmäisten ehdotuspyyntöjen jälkeen, ja miten voitaisiin parantaa pk-yritysten osallistumista? Miten komissio voi tukea paremmin Horisontti 2020 -resurssien, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen resurssien ja Euroopan strategisten investointien rahaston resurssien käyttöä ja varmistaa näiden välineiden johdonmukaisuuden niin, että ne hyödyttävät rautatiealan teollisuutta?

2. Monet rautatiealan teollisuudessa toimivat yritykset ovat pk-yrityksiä. Miten komissio aikoo parantaa alan pk-yritysten liiketoimintaympäristöä erityisesti siltä osin, mikä koskee eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen (SBA) tarkistamisesta järjestettävän julkisen kuulemisen painopistealoja? Miksi komissio ei ole ehdottanut SBA-aloitteen tarkistamista?

3. On tärkeää lisätä rautatiekaluston kysyntää, sillä näin voidaan auttaa luomaan menekkiä Euroopan rautatiealan teollisuuden toimijoille ja päästä siirtymään muista liikennemuodoista rautateille. Miten komissio aikoo vauhdittaa rautatiekaluston ja varsinkin korkean lisäarvon innovatiivisen kaluston eurooppalaisia markkinoita?

4. Euroopan rautatiealan teollisuus joutuu kansainvälisillä markkinoilla kilpailemaan esimerkiksi kiinalaisyritysten kanssa. Nämä saavat valtiontukia esimerkiksi edullisten vientiluottojen muodossa. Miten komissio varmistaa, että Euroopan rautatiealan teollisuudella on tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisessä kilpailussa? Mahdollinen markkinatalousaseman myöntäminen Kiinalle saattaa viedä Euroopasta työpaikkoja. Miten tämä vaikuttaa rautatiealan teollisuuteen? Ottaako komissio huomioon rautatiealan teollisuuden, kun se tekee kahden- ja monenvälisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa? Missä määrin nämä sopimukset helpottavat eurooppalaistoimijoiden pääsyä tärkeimmille markkinoille eli Japaniin, Kiinaan ja Yhdysvaltoihin? Onko komission mielestä mahdollista edistää Euroopan rautatiealan teollisuusyritysten yhteistyötä (esimerkiksi strategisten kumppanuuksien ja liittoutumien avulla) ja parantaa näin kilpailukykyä EU:n ulkopuolelta tuleviin suuriin kilpailijoihin nähden? Aikooko komissio tässä yhteydessä tarkastella uudelleen EU:n kilpailusääntöjä?

5. Milloin on odotettavissa integroitu ja johdonmukainen teollisuuspoliittinen strategia, jossa korostetaan rautatiealan teollisuuden kaltaisten alojen erityispiirteitä ja strategista merkitystä ja esitetään ajatuksia siitä, miten sovittaa yhteen korkeatasoisen valmistuksen pitäminen Euroopassa ja laajemmat uudelleenteollistamistoimet?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö