Procedūra : 2015/2887(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000067/2016

Pateikti tekstai :

O-000067/2016 (B8-0704/2016)

Debatai :

PV 09/06/2016 - 2
CRE 09/06/2016 - 2

Balsavimas :

PV 09/06/2016 - 4.7

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 186kWORD 30k
2016 m. balandžio 12 d.
O-000067/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000067/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Jerzy Buzek, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vadu

 Tema: Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Europos geležinkelio tiekimo pramonė yra strategiškai svarbi pramonės augimui, darbo vietoms kurti, inovacijoms diegti ir siekiant pereiti prie tvaraus judumo. Atsižvelgdamas į tai, kad ES geležinkelio tiekimo pramonei grėsmę kelia agresyvi ir valstybės remiama trečiųjų šalių konkurentų ekspansija, Parlamentas prašo pateikti paaiškinimus šiais klausimais:

1. Kaip, atsižvelgdama į mokslinių tyrimų ir technologinę plėtrą (MTTP) kitose pasaulio dalyse ir ilgą perėjimo prie vežimo geležinkelių transportu („S2R“) jungtinės technologijų iniciatyvos pradinį etapą, Komisija gali pagreitinti „S2R“ įgyvendinimą? Koks yra išankstinis vertinimas po pirmojo kvietimo teikti paraiškas ir kaip galima pagerinti MVĮ dalyvavimą? Kaip Komisija gali remti geresnį programos „Horizontas 2020“, Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir Europos strateginių investicijų fondo išteklių panaudojimą ir užtikrinti šių priemonių suderinamumą, kad jos būtų naudingos geležinkelio tiekimo pramonei?

2. Daug geležinkelio tiekimo pramonės įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Kaip Komisija ketina pagerinti MVĮ verslo aplinką geležinkelio tiekimo pramonėje, ypač atsižvelgdama į viešų konsultacijų dėl Europos iniciatyvos „Small Business Act“ (SBA) peržiūros prioritetines sritis? Kodėl Komisija nepasiūlė peržiūrėti Europos iniciatyvos „Small Business Act“?

3. Siekiant Europos geležinkelio tiekėjams padaryti vietos rinkoje ir pereiti prie vežimo geležinkelių transportu, būtina skatinti geležinkelio įrangos paklausą. Kaip Komisija ketina skatinti Europos geležinkelio įrangos, ypač turinčios didelę pridėtinę vertę ir naujoviškos įrangos, rinką?

4. Tarptautiniu mastu Europos geležinkelio tiekimo pramonė turi konkuruoti su bendrovėmis (pavyzdžiui, iš Kinijos), kurios yra tvirtai remiamos valstybės ir joms teikiama valstybės pagalba, pavyzdžiui, teikiant palankius eksporto kreditus. Kaip Komisija geležinkelio tiekimo pramonei užtikrina sąžiningas ir vienodas pasaulinės konkurencijos sąlygas? Kaip bus paveikta geležinkelio tiekimo pramonė, jei Kinijai bus suteiktas rinkos ekonomikos statusas, dėl kurio gali kilti dar didesnė grėsmė darbo vietoms Europoje? Ar sudarydama dvišalius ir daugiašalius susitarimus su trečiosiomis šalimis Komisija atsižvelgia į geležinkelio tiekimo pramonę ir kaip šie susitarimai palengvina Europos tiekėjų galimybes patekti į pagrindines rinkas, tokias kaip Japonija, Kinija ir JAV? Ar Komisija numato tolesnes galimybes Europos geležinkelio tiekimo pramonės įmonių bendradarbiavimui skatinti (pavyzdžiui, sudarant strategines partnerystes ir aljansus), kad būtų pagerintas konkurencingumas ne ES šalyse esančių stambių konkurentų atžvilgiu? Ar šiame kontekste Komisija svarsto iš naujo įvertinti esamą ES konkurencijos taisyklių rinkinį?

5. Kada galime tikėtis integruotos ir nuoseklios pramonės politikos strategijos, kuria būtų pabrėžiamas tokių sektorių kaip geležinkelio tiekimo pramonė specifiškumas ir strateginis vaidmuo ir kuria būtų pristatomos idėjos, kaip pasiekti, kad būtų išlaikytas aukštas vertikalios gamybos Europoje lygis ir stengiamasi vykdyti reindustrializaciją platesniu mastu?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika