Διαδικασία : 2016/2550(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000070/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000070/2016 (B8-0364/2016)

Συζήτηση :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 29k
20 Απριλίου 2016
O-000070/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000070/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

 Θέμα: Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής της συνοχής
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ, με προϋπολογισμό άνω των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2020, αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι στόχοι της ενισχυμένης οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας μπορούν να επιτευχθούν, στο πλαίσιο του μείγματος οικονομικών πολιτικών της ΕΕ, χάρις στη συνεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που ενισχύουν την οικονομική μεγέθυνση, κάτι που υποστηρίζεται και ενισχύεται από επενδύσεις στον τομέα της πολιτικής της συνοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (1303/2013), η Επιτροπή θα αποδεσμεύσει κάθε τμήμα του ποσού για επιχειρησιακό πρόγραμμα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καταβολή της αρχικής και ετήσιας προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου οικονομικού έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής δέσμευσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Αν και είναι θετικό το γεγονός ότι ο κανόνας του ν+2 της προοπτικής για το 2007-2013 εκτείνεται σε ν+3 για όλα τα κράτη μέλη, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες λόγω της σημαντικής καθυστέρησης κατά την εφαρμογή της πολιτικής της συνοχής για το 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να ενισχύσει την υλοποίηση της πολιτικής της συνοχής; Ποια μέτρα προβλέπονται για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων με στόχο να αποφευχθούν αποδεσμεύσεις κονδυλίων;

2. Επίσης, ανατρέχοντας στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, θα μπορούσε η Επιτροπή να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κύρια εμπόδια και προβλήματα που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία αξιοποίησης και τα οποία εμπόδισαν την απορρόφηση των κονδυλίων; Θα μπορούσε, επίσης, η Επιτροπή να υποδείξει τα ποσά που προβλέπεται να διατρέχουν κίνδυνο αποδέσμευσης σε αυτό το στάδιο; Θα μπορούσε η Επιτροπή να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της παρέμβασης της ειδικής ομάδας για την καλύτερη εφαρμογή στα 8 κράτη μέλη που καλύφθηκαν από το 2014 έως τα τέλη του 2015;

3. Πού θα επικεντρωθεί η δραστηριότητα της ειδικής ομάδας για την καλύτερη εφαρμογή κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020;

4. Δεδομένου ότι η διοικητική ικανότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και επιτυχημένη εφαρμογή της πολιτικής της συνοχής, προτίθεται η Επιτροπή να υποστηρίξει την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας υλοποίησης και αξιολόγησης; Ποιες δράσεις προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό;

5. Λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ ορθής διακυβέρνησης και ικανότητας απορρόφησης, ποια μέτρα προτείνονται για την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της δημοσιονομικής εξυγίανσης που είναι συμβατή με την οικονομική μεγέθυνση και τις επενδύσεις, αλλά και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης;

6. Οι έγκαιρες πληρωμές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή εφαρμογή και την αξιοπιστία της πολιτικής. Ποια μέτρα προβλέπονται για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του σχεδίου πληρωμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2016, καθώς και για τα επόμενα χρόνια;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου