Menettely : 2016/2550(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000070/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000070/2016 (B8-0364/2016)

Keskustelut :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 25k
20. huhtikuuta 2016
O-000070/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000070/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

 Aihe: koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

EU:n koheesiopolitiikka, jonka budjetti on yli 350 miljardia euroa vuoteen 2020 saakka, on joissakin jäsenvaltioissa tärkein julkisten sijoitusten lähde. Kasvun edistämisen ja työpaikkojen luomisen tavoitteet voidaan saavuttaa noudattamalla EU:n talouspolitiikassa johdonmukaista vuorovaikutusta rakenteellisten uudistusten ja kasvua edistävien investointien kesken, joita kaikkia tuetaan ja vauhditetaan koheesiopolitiikan investoinneilla.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (N:o 1303/2013) 136 artiklan 1 kohdan mukaan komissio vapauttaa toimenpideohjelman käsittämästä määrästä ne osat, joita ei ole käytetty ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun ja välimaksujen maksamiseen viimeistään toimenpideohjelman talousarviositoumusvuotta seuraavan kolmannen varainhoitovuoden joulukuun 31. päivänä. Vaikkakin on myönteistä, että kauden 2007–2013 N+2-sääntöä on jatkettu N+3:een kaikille jäsenvaltioille, kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan täytäntöönpanon huomattava viivästyminen, mukaan lukien toimenpideohjelmien hyväksyminen, on erittäin huolestuttavaa.

1. Kuinka komissio aikoo vauhdittaa koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa? Millä toimilla komissio aikoo helpottaa toimenpideohjelmien täytäntöönpanoa, jotta vältetään varojen vapautuminen?

2. Voiko komissio antaa tietoa jäsenvaltioissa täytäntöönpanon aikana ilmenneistä tärkeimmistä esteistä ja ongelmista, jotka vaikeuttivat varojen käyttöä ohjelmakaudella 2007–2013? Voiko komissio myös ilmoittaa, mitkä ovat tässä vaiheessa tiedossa olevat vapauttamisuhan alaiset summat? Voiko komissio antaa tietoa parempaa täytäntöönpanoa käsittelevän työryhmän toimien tuloksista niissä kahdeksassa jäsenvaltiossa, joita käsiteltiin vuosien 2014 ja 2015 välisenä aikana?

3. Mikä on parempaa täytäntöönpanoa käsittelevän työryhmän toiminnan painopiste ohjelmakaudella 2014–2020?

4. Hallinnollinen valmius on tärkeä ennakkoedellytys, jotta koheesiopolitiikka toteutuu oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi. Aikooko komissio tukea täytäntöönpanoa ja arviointia koskevien hallinnollisten valmiuksien vahvistamista? Mitä tähän liittyviä toimenpiteitä on suunnitteilla?

5. Hyvä hallinto ja vastaanottokyky kytkeytyvät toisiinsa. Mitä toimia komissio aikoo ehdottaa rakenteellisten uudistusten edistämiseksi sekä kasvua ja investointeja edistävän julkisen talouden vakauttamiseksi ja myös taloushallinnon parantamiseksi?

6. Oikea-aikaiset maksut ovat tärkeitä politiikan asianmukaisen täytäntöönpanon ja uskottavuuden kannalta. Mitä toimenpiteitä on suunniteltu maksusuunnitelman täysimääräisen täytäntöönpanon varmistamiseksi vuoden 2016 talousarvion yhteydessä ja tulevina vuosina?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö