Procedură : 2016/2550(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000070/2016

Texte depuse :

O-000070/2016 (B8-0364/2016)

Dezbateri :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 186kWORD 30k
20 aprilie 2016
O-000070/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000070/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iskra Mihaylova, în numele Comisia pentru dezvoltare regională

 Subiect: Accelerarea implementării politicii de coeziune
 Răspuns în plen 

Politica de coeziune a UE, cu un buget de peste 350 miliarde EUR până în 2020, reprezintă principala sursă de investiții publice în unele state membre. Obiectivele de consolidare a creșterii economice și a creării de locuri de muncă pot fi îndeplinite prin intermediul unei interacțiuni coerente în cadrul combinației de politici economice a UE între reformele structurale și investițiile care încurajează creșterea, sprijinite și accelerate de investițiile aferente politicii de coeziune.

În temeiul articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul privind dispozițiile comune (1303/2013), Comisia dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plăți intermediare până la data de 31 decembrie a celui de-al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului operațional”. Deși este un lucru pozitiv faptul că regula N+2 din perspectiva 2007-2013 este extinsă la n+3 pentru toate statele membre, există preocupări grave cu privire la întârzierile semnificative ale punerii în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, inclusiv la întârzierile în cazul adoptării programelor operaționale.

1. Cum intenționează Comisia să accelereze punerea în aplicare a politicii de coeziune? Ce măsuri sunt avute în vedere pentru facilitarea punerii în aplicare a programelor operaționale pentru a se evita dezangajarea fondurilor?

2. De asemenea, analizând retrospectiv perioada de programare 2007-2013, poate Comisia să ofere informații despre principalele obstacole și probleme apărute în statele membre în cursul implementării, care au împiedicat absorbția fondurilor? Poate Comisia, de asemenea, indica sumele care riscă să fie dezangajate avute în vedere în acest stadiu? Poate Comisia oferi informații cu privire la rezultatele intervenției grupului operativ pentru o mai bună punere în aplicare în cele opt state membre vizate între 2014 și sfârșitul lui 2015?

3. Care va fi obiectivul central al activităților grupului operativ pentru o mai bună punere în aplicare în perioada de programare 2014-2020?

4. Întrucât existența capacității administrative este o condiție prealabilă esențială pentru ca politica de coeziune să obțină performanțe bune și în timp util, va susține Comisia consolidarea capacității administrative de punere în aplicare și evaluare? Ce măsuri sunt avute în vedere în acest sens?

5. Având în vedere că există o corelație între buna guvernanță și capacitatea de absorbție, ce măsuri vor fi propuse pentru a fi încurajate reformele structurale și consolidarea fiscală favorabilă creșterii și investițiilor și pentru a se îmbunătăți gestiunea financiară?

6. Efectuarea la timp a plăților este importantă pentru punerea corespunzătoare în aplicare și credibilitatea acestei politici. Ce măsuri sunt avute în vedere pentru a se asigura punerea pe deplin în aplicare a planului de plăți în contextul bugetului pe 2016 și pentru următorii ani?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate