Parlamentarna pitanja
PDF 186kWORD 16k
25. travnja 2016.
O-000071/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000071/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, u ime Kluba ECR

 Predmet: Potrošnja EU-a na vanjsku migracijsku politiku u državama u susjedstvu

U okviru najave tematskog izvješća Europskog revizorskog suda naslovljenog „Vanjska potrošnja EU-a na migracije u zemljama južnog Sredozemlja i istočnog susjedstva do 2014.” (izvješće i priopćenje za tisak), revizori su utvrdili niz propusta i nedostataka u potrošnji koje treba riješiti kako bi se poboljšalo upravljanje financijama.

Među glavnim kritikama nalaze se nepostojanje jasne strategije, nemogućnost određivanja ukupne potrošnje, nepostojanje jasnih dokaza da se prednost daje susjedstvu, fragmentacija financijskih sredstava te slabo praćenje i nadzor. Revizori su nadalje zaključili da potrošnja EU-a ima vrlo malen učinak na glavna područja kao što su razvoj, potpora za vraćanje i ponovni prihvat te poštovanje ljudskih prava.

U izvješću revizori Komisiji upućuju niz preporuka:

– razjasniti ciljeve migracijske politike, uspostaviti okvir za ocjenjivanje uspješnosti te usmjeriti financijska sredstva k jasno određenim i kvantificiranim prioritetima;

– poboljšati pripremu i odabir projekata;

– istaknuti vezu između migracija i razvoja;

– unaprijediti koordinaciju unutar institucija EU-a, s partnerskim zemljama i s državama članicama.

U svjetlu nastavljene potrošnje na pitanja povezana s migracijama i u svjetlu znatnih iznosa koji bi se mogli dodijeliti Turskoj, u izvješću Europskog revizorskog suda ističu se brojne nedoumice i pitanja.

1. Slaže li se Komisija sa zaključcima Revizorskoga suda?

2. Kako će Komisija primijeniti preporuke Revizorskoga suda te u kojem vremenskom okviru?

3. Kako Komisija planira zajamčiti da će se novac od samoga početka trošiti preko Instrumenta za izbjeglice u Turskoj?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti