Întrebări parlamentare
PDF 187kWORD 15k
25 aprilie 2016
O-000071/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000071/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR

 Subiect: Cheltuielile UE pentru politica de migrație externă în țările învecinate

La anunțarea raportului special intitulat„Cheltuielile UE pentru migrația externă în sudul Mediteranei și țările din vecinătatea estică până la 2014” de către Curtea Europeană de Conturi (raport și comunicat de presă), auditorii au identificat o serie de deficiențe și vulnerabilități în privința cheltuielilor, care trebuie remediate pentru a îmbunătăți gestiunea financiară.

Principalele critici formulate s-au referit la: lipsa unei strategii clare; imposibilitatea determinării cheltuielilor totale; absența unor dovezi clare că se acordă prioritate vecinătății; fragmentarea finanțărilor; monitorizarea și supervizarea deficitară. În plus, auditorii au ajuns la concluzia că cheltuielile UE au un impact extrem de redus asupra unor domenii esențiale precum dezvoltarea, sprijinul pentru returnare și readmisie și respectarea drepturilor omului.

În raport, auditorii au adresat Comisiei o serie de recomandări:

– să clarifice obiectivele politicii în domeniul migrației, să stabilească un cadru pentru evaluarea performanței și să direcționeze resursele financiare către priorități clar definite și cuantificate;

– să îmbunătățească pregătirea și selecția proiectelor;

– să evidențieze legătura dintre migrație și dezvoltare;

– să consolideze coordonarea în cadrul instituțiilor UE, cu statele membre și cu țările partenere.

Având în vedere cheltuielile continue pentru aspectele legate de migrație și eventuala alocare a unor sume importante Turciei, raportul Curții de Conturi Europene ridică numeroase îndoieli și întrebări.

1. Este Comisia de acord cu concluziile Curții de Conturi?

2. Cum va aplica Comisia recomandările Curții de Conturi și în cât timp?

3. Cum preconizează Comisia să direcționeze cheltuirea fondurilor încă de la început prin Instrumentul pentru refugiați destinat Turciei?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate