Parlamenti kérdés - O-000073/2016Parlamenti kérdés
O-000073/2016

Az uniós belső piacon fennálló, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű kereskedelmi akadályok

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000073/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Czesław Adam Siekierski, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

Eljárás : 2016/2681(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000073/2016
Előterjesztett szövegek :
O-000073/2016 (B8-0707/2016)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A tagállamok által egyre gyakrabban alkalmazott, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű kereskedelmi akadályok megjelenése az uniós belső piacon, valamint az, hogy ezek az intézkedések ellentétesek az uniós joggal, megkérdőjelezi az EU négy alapvető szabadságának egyikét, nevezetesen az áruk szabad mozgását (az EUMSZ 3., 28. és 49. cikke).

Ezek az intézkedések megkülönböztető jellegük mellett olyan hatással vannak az importált élelmiszerek versenyképességére a belső piacon (az EUMSZ 101. és 102. cikke), amely kedvezőtlenül befolyásolhatja az EU gazdaságát, és hozzájárulhat az élelmiszertermékek belső uniós piacon zajló, határokon átnyúló kereskedelmének hanyatlásához. A fenti intézkedések következményei kedvezőtlenül befolyásolhatják a kkv-k működését is a belső piacon.

1. A Bizottság milyen jogi fellépést tervez azon tagállamokkal szemben, amelyek megkülönböztető intézkedéseket hoznak az EU-n belüli élelmiszer-exportőrökkel szemben?

2. Vizsgálta-e a Bizottság a fent említett problémákat, és megfontolja-e az élelmiszerimportot befolyásoló fenti gyakorlatokat tiltó uniós rendelkezések bevezetését annak érdekében, hogy biztosítsa az élelmiszer-termelők és -kiskereskedők számára az EU belső piacának megfelelő, tisztességes és átlátható működését?

3. A Bizottság által 2015 októberében elfogadott belső piaci stratégiával összefüggésben:

a. Megfontolja-e a Bizottság, hogy olyan döntő jelentőségű intézkedésekre tegyen javaslatot, amelyek korlátoznák a protekcionista intézkedések/gyakorlatok tagállamok általi alkalmazását a belső piacon?

b. A Bizottság fogja-e vizsgálni az élelmiszerimportra vonatkozó fenti gyakorlatokat tiltó uniós rendelkezések bevezetésének lehetőségét annak érdekében, hogy biztosítsa az élelmiszer-termelők és -kiskereskedők számára az EU belső piacának megfelelő, tisztességes és átlátható működését, és mikorra tervezi az ilyen rendelkezések bevezetését?