Parlamentarno vprašanje - O-000073/2016Parlamentarno vprašanje
O-000073/2016

  Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU

  Vprašanje za ustni odgovor O-000073/2016
  za Komisijo
  Člen 128 poslovnika
  Czesław Adam Siekierski, v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

  Postopek : 2016/2681(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000073/2016
  Predložena besedila :
  O-000073/2016 (B8-0707/2016)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Vse pogostejši pojav netarifnih ovir za izvoznike hrane na notranjem trgu, ki so jih uvedle posamezne države članice, ter dejstvo, da ti ukrepi niso v skladu s pravom EU, sta v nasprotju z eno od štirih temeljnih svoboščin, na katerih temelji EU, to je prosti pretok blaga (členi 3, 28 in 49 PDEU).

  Takšni ukrepi niso le diskriminatorni, temveč tudi vplivajo na konkurenčnost uvožene hrane na notranjem trgu (člena 101 in 102 PDEU), kar bi lahko negativno vplivalo na gospodarstvo EU in prispevalo k zmanjšanju čezmejne trgovine z živili na notranjem trgu. Poleg tega tudi lahko negativno vplivajo na delovanje malih in srednjih podjetij na notranjem trgu.

  1. Katere pravne ukrepe namerava Komisija sprejeti proti državam članicam, ki uporabljajo diskriminatorne prakse proti izvoznikom hrane v EU?

  2. Ali je Komisija analizirala omenjene težave in ali bo razmislila o uvedbi določb EU, s katerimi bi prepovedala takšne prakse pri uvozu hrane in tako zagotovila pravilno, pošteno in pregledno delovanje notranjega trga EU za proizvajalce hrane in trgovce na drobno?

  3. V zvezi s strategijo o notranjem trgu, ki jo je Komisija sprejela oktobra 2015:

  a. Ali bo razmislila o tem, da bi predlagala odločne ukrepe, s katerimi bi omejili uporabo protekcionističnih ukrepov oz. praks na notranjem trgu v državah članicah?

  b. Ali bo Komisija preučila možnost uvedbe določb EU, s katerimi bi prepovedala takšne prakse pri uvozu hrane, da bi zagotovila pravilno, pošteno in pregledno delovanje notranjega trga EU za proizvajalce hrane in trgovce na drobno, in kdaj jih namerava uvesti?