Parlamenti kérdések
PDF 50kWORD 17k
2016. május 24.
O-000080/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000080/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

 Tárgy: Az energiához való hozzáférés Afrikában

Az energiához való hozzáférés Afrikában ma korántsem elegendő. Afrika 1,111 milliárd lakosából csaknem 700 millió nem jut elektromos áramhoz. Ez a szám 2030-ra eléri az 1,3 milliárdot. A helyzetet súlyosbítja, hogy az energiához való hozzáférés sok egyéb alapvető szükséglet – köztük a vízhez, az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés –, valamint a szolgáltatások, az ipar, a mezőgazdaság, a stabilitás, a biztonság és a területi egyensúly előfeltétele. Figyelembe kell venni, hogy egy olyan Afrika, amely az energiához való jobb hozzáférés által fellendül, lehetőséget jelent Európa, és új beszerzési forrásokat az uniós gazdaság számára. Emellett a COP21 konferencián elfogadott párizsi megállapodás következtetései egyértelműen kimondják, hogy a fejlődő országokban, különösen Afrikában, a megújuló energiaforrások fokozott elterjesztésével kell előmozdítani a fenntartható energiához való egyetemes hozzáférést.

Afrika kevesebb, mint tíz év alatt 30%-ról 80%-ra tudja emelni az energiához való hozzáférés arányát. Már folyamatban vannak az Afrika villamosításának kiterjesztését célzó kezdeményezések. 2015. június 15-én az Afrikai Unió csúcstalálkozóján az állam- és kormányfők támogatásukat fejezték ki egy Afrika villamosításának finanszírozását szolgáló eszköz létrehozása iránt. Ez az eszköz lehetővé teszi majd a humán- és pénzügyi erőforrások mozgósítását és a megítélt támogatások és azok felhasználásának nyomon követhetőségét. Már léteznek olyan projektek – illetve meg is határozták ezeket– amelyek lehetővé teszik az energiához való hozzáférés fejlesztését Afrikában. E projektek fejlesztése előtt álló egyetlen akadály a fizetőképesség problémája. Az EU fontos szerepet tölt be annak érdekében, hogy az Afrika energetikai fejlesztését gátló utolsó akadályt is legyőzzék.

Ebben az összefüggésben vajon a Bizottság kidolgoz-e egy Afrikára irányuló erőteljes európai politikát, elsősorban egy Európa és Afrika közötti, a kontinens villamosítását célzó partnerség létrehozása révén? A COP21 következtetéseit követően hogyan fogja támogatni a Bizottság a megújuló energia elterjesztését Afrikában?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat