Parlamentarna pitanja
PDF 196kWORD 19k
24. svibnja 2016.
O-000081/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000081/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Predmet: Njemački zakon o minimalnoj plaći

Od 1. siječnja 2015. njemački zakon o minimalnoj plaći (MiLoG) kojim se utvrđuje minimalna naknada za rad od 8,50 EUR po satu primjenjuje se i na sve radnike koji samo privremeno obavljaju svoj posao na njemačkom teritoriju i vozače autobusa u tranzitu, bez obzira na trajno sjedište njihovih poslodavaca. Smatramo da te odredbe MiLoG-a onemogućuju prijevoznim poduzećima da iskorištavaju pogodnosti sloboda na unutarnjem tržištu EU-a.

Komisija je u svibnju 2015. ustvrdila da primjena minimalne plaće utvrđene MiLoG-om nije opravdana kad je riječ o pošiljkama u tranzitu i „određenim međunarodnim transportnim operacijama” te je pokrenula postupak radi utvrđivanja povrede prava protiv Njemačke.

Međutim, taj postupak radi utvrđivanja povrede prava sada traje već više od godinu dana, a poduzeća, osobito mala i srednja poduzeća, nisu dobila nikakve detaljnije odgovore o tomu koja se pravila trebaju primjenjivati. To stvara pravnu nesigurnost i nedostatak jasnoće u pogledu daljnjeg obavljanja gospodarskih aktivnosti unutar EU-a.

S obzirom na sve navedeno i na odgovore Komisije na pitanja za pisani odgovor br. E-010081/14, E-010749/14 i P-010809/14 koja su postavili pojedini zastupnici, Komisiji želimo uputiti sljedeća pitanja:

1. Je li Komisija već dobila jasno objašnjenje i zadovoljavajuće opravdanje od njemačke vlade u vezi s MiLoG-om i njegovom sukladnošću s pravom EU-a?

2. U kojoj je trenutačno fazi postupak radi utvrđivanja povrede prava u vezi s tim pitanjem?

3. Namjerava li se Komisija pozabaviti tom temom u svojem skorašnjem zakonodavnom paketu u vezi s cestama, osobito s obzirom na to da nastala pravna nesigurnost može prouzročiti dodatne poremećaje na unutarnjem tržištu, ako druge države članice uvedu slične mjere?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti