Parlamendi esitatud küsimus - O-000082/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000082/2016

USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis

Suuliselt vastatav küsimus O-000082/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Bernd Lange, Marietje Schaake, Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel

Menetlus : 2016/2677(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000082/2016
Esitatud tekstid :
O-000082/2016 (B8-0706/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

2015. aasta oktoobris võtsid nn E3+3 ja Iraan vastu ühise laiaulatusliku tegevuskava (JCPOA), milles sisaldub ka kinnitus, et Iraani tuumaprogramm on sealtpeale täielikult rahuotstarbeline ja vastutasuks tühistatakse Iraanile kehtestatud sanktsioonid. Pärast tegevuskava vastuvõtmist on Iraani külastanud mitme Euroopa riigi valitsuse ja Euroopa Komisjoni esindajad. Kuigi suurem osa Iraaniga kaubavahetust tõkestavatest ELi sanktsioonidest on kaotatud, on Euroopa ettevõtjatel endiselt raske Iraani turule pääseda. See tuleneb USA sanktsioonide eksterritoriaalsest mõjust. Tuleks toonitada, et ka USA on JCPOA allkirjastanud ja võtnud endale kohustuse kaotada kõik Iraani tuumaprogrammiga seotud teisesed sanktsioonid. Kuna paljudel Euroopa äriühingutel on äritegevus ka USAs, võib USA sanktsioonide rikkumine neile kaasa tuua trahvid või äritegevuse keelu USAs. Selles osas on eriti probleemsed USA finantssanktsioonid. Olukorda halvendab veel see, et Euroopa äriühingu jaoks on USA rahandusministeeriumilt sanktsioonidest vabastuse saamine seotud väga raskete ja keerukate menetlustega, mis on sageli raskemad kui USA ettevõtete suhtes rakendatavad protseduurid. USA sanktsioonid piiravad ELi poliitilist tegevusruumi.

1. Kas komisjon saab praegusele olukorrale hinnangu anda ja välja tuua meetmed, mida on võetud, et täita ühises laiaulatuslikus tegevuskavas võetud kohustused sanktsioonide leevendamise kohta?

2. Mida on komisjon teinud, et tõstatada USA sanktsioonide eksterritoriaalse mõju probleem USA ametnikega suheldes, ja milline on olnud nende reaktsioon?

3. Kas komisjon näeb võimalust, kuidas ELi äriühingud saaksid tegelda äritegevusega kooskõlas ELi poliitikaga, ilma et nad peaksid kartma USA sanktsioonide rikkumist ja võimalikke trahve?