Parlamenti kérdés - O-000082/2016Parlamenti kérdés
O-000082/2016

  Az Egyesült Államok által hozott, az EU Iránban folytatott üzleti tevékenységét befolyásoló szankciók

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000082/2016
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Bernd Lange, Marietje Schaake, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

  Eljárás : 2016/2677(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000082/2016
  Előterjesztett szövegek :
  O-000082/2016 (B8-0706/2016)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  2015 októberében az E3+3 és Irán elfogadta az átfogó közös cselekvési tervet (JCPOA), amely tartalmazza azt a vállalást, hogy Irán atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál, és ezért cserébe a szankciókat feloldják. A cselekvési terv elfogadása óta számos európai kormány és a Bizottság is indított küldöttségeket Iránba. Ugyanakkor, bár az Iránnal való kereskedelmet tiltó európai szankciók nagyrészt megszűntek, az európai vállalatok számára továbbra is nehéz az iráni piachoz való hozzáférés. Ez az amerikai szankciók területen kívüli hatásának köszönhető. Hangsúlyozni kell, hogy az Egyesült Államok szintén aláírója az átfogó közös cselekvési tervnek, és kötelezettséget vállalt az Irán nukleáris programjával kapcsolatos valamennyi másodlagos szankció megszüntetésére. Mivel számos európai vállalat az Egyesült Államokban is folytat üzleti tevékenységet, az amerikai szankciók megsértése bírságot vonhat maga után, vagy akár az egyesült államokbeli üzleti tevékenységből való teljes kizárást jelentheti. Az amerikai pénzügyi szankciók e tekintetben különösen problematikusak. Tovább nehezíti a kérdést az, hogy az európai vállalatok csak nagyon nehezen és bonyolult módon – gyakran az amerikai vállalatoknál is nehezebben – kapnak mentességet az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától. Az Egyesült Államok szankciói korlátozzák az EU politikai mozgásterét.

  1. Elkészítené-e a Bizottság a jelenlegi helyzet értékelését, és ismertetné-e, hogy milyen intézkedésekre került sor az átfogó közös cselekvési tervben a szankciók enyhítésére tett kötelezettségvállalások végrehajtása érdekében?

  2. Mit tett a Bizottság annak érdekében, hogy felvesse az Egyesült Államok szankciói által gyakorolt területen kívüli hatás kérdését az amerikai tisztviselőknél, és mi volt a válasz?

  3. Lát-e a Bizottság előrevezető utat annak biztosítása érdekében, hogy az uniós vállalatok az uniós politikákkal összhangban folytathassanak üzleti tevékenységet, és ne kelljen félniük attól, hogy megsértik az Egyesült Államok szankcióit, vagy hogy adott esetben megbírságolják őket?