Procedure : 2016/2677(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000082/2016

Ingediende teksten :

O-000082/2016 (B8-0706/2016)

Debatten :

PV 22/06/2016 - 20
CRE 22/06/2016 - 20

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 15k
25 mei 2016
O-000082/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000082/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Bernd Lange, Marietje Schaake, namens de Commissie internationale handel

 Betreft: Amerikaanse sancties die gevolgen hebben voor Europese bedrijven in Iran
 Antwoord plenaire 

In oktober 2015 hebben de E3+3 en Iran het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) aangenomen. Hiermee heeft Iran zich ertoe verbonden met zijn kernprogramma uitsluitend vreedzame doeleinden na te streven, in ruil voor opheffing van sancties. Sindsdien hebben enkele Europese regeringen en de Commissie werkbezoeken gebracht aan Iran. Hoewel de meeste Europese handelssancties tegen Iran zijn opgeheven, vinden Europese bedrijven het nog steeds moeilijk om toegang te krijgen tot de Iraanse markt. Dat is toe te schrijven aan de extraterritoriale gevolgen van Amerikaanse sancties. Benadrukt moet worden dat de VS het JCPOA medeondertekend hebben en zich ertoe hebben verbonden alle secundaire sancties in verband met het Iraanse nucleaire programma op te heffen. Aangezien veel Europese bedrijven ook in de VS actief zijn, kan een schending van de Amerikaanse sancties inhouden dat ze een boete krijgen of helemaal geen zaken meer mogen doen in de VS. In dit kader vormen vooral de Amerikaanse financiële sancties een probleem. Daarbij komt dat een Europees bedrijf dat bij het Amerikaanse ministerie van Financiën vrijstelling wil aanvragen zeer zware en ingewikkelde procedures moet doorlopen, die vaak veel zwaarder zijn dan de procedures die Amerikaanse bedrijven moeten volgen. De Amerikaanse sancties beperken de beleidsruimte van de EU.

1. Hoe kijkt de Commissie tegen de huidige situatie aan en welke maatregelen zijn er genomen om de in het JCPOA gedane beloften inzake de verlichting van de sancties ten uitvoer te leggen?

2. Wat heeft de Commissie gedaan om de extraterritoriale gevolgen van Amerikaanse sancties aan te kaarten bij Amerikaanse ambtenaren, en hoe is daarop gereageerd?

3. Ziet de Commissie een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven in overeenstemming met het EU-beleid zaken kunnen doen, zonder te hoeven vrezen dat ze Amerikaanse sancties schenden en mogelijk beboet worden?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid