Pytanie poselskie - O-000082/2016Pytanie poselskie
O-000082/2016

  Sankcje USA uderzające w unijne przedsiębiorstwa w Iranie

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000082/2016
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Bernd Lange, Marietje Schaake, Komisji Handlu Międzynarodowego

  Procedura : 2016/2677(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000082/2016
  Teksty złożone :
  O-000082/2016 (B8-0706/2016)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  W październiku 2015 r. kraje grupy E3+3 oraz Iran przyjęły Wspólny kompleksowy plan działania zawierający zobowiązanie, że program jądrowy Iranu będzie miał charakter czysto pokojowy, co pozwoli na zniesienie sankcji. Od października 2015 r. rządy państw UE oraz Komisja organizowały liczne wyjazdy służbowe do Iranu. Choć europejskie sankcje ograniczające handel z Iranem zostały w dużej mierze zniesione, europejskie przedsiębiorstwa wciąż mają trudności z dostępem do irańskiego rynku. Dzieje się tak ze względu na eksterytorialny wpływ amerykańskich sankcji. Należy podkreślić, że Stany Zjednoczone również podpisały Wspólny kompleksowy plan działania i zobowiązały się do zniesienia wszystkich wtórnych sankcji związanych z programem jądrowym Iranu. Ponieważ wiele europejskich przedsiębiorstw prowadzi także działalność biznesową w Stanach Zjednoczonych, pogwałcenie amerykańskich sankcji może oznaczać dla nich nałożenie kar lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dlatego też amerykańskie sankcje finansowe stanowią szczególnie problematyczną kwestię. Ponadto sytuację pogarsza fakt, że procedury uzyskiwania przez europejskie przedsiębiorstwa przyzwolenia amerykańskiego Departamentu Skarbu są niezwykle zawiłe i skomplikowane, często o wiele bardziej niż w przypadku amerykańskich przedsiębiorstw. Sankcje USA ograniczają przestrzeń polityczną UE.

  1. Czy Komisja może przedłożyć ocenę dotyczącą obecnej sytuacji i wskazać, jakie środki zostały podjęte, aby zrealizować zobowiązania w sprawie zniesienia sankcji zawarte we Wspólnym kompleksowym planie działania?

  2. Jakie działania podjęła Komisja, aby wspólnie z urzędnikami z USA rozwiązać kwestię eksterytorialnego wpływu amerykańskich sankcji i jaka była ich odpowiedź?

  3. Czy Komisja dostrzega w przyszłości możliwość zagwarantowania, by unijne przedsiębiorstwa mogły prowadzić interesy zgodnie z unijną polityką, bez obaw o naruszenie amerykańskich sankcji oraz potencjalne kary?