Postup : 2016/2677(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000082/2016

Predkladané texty :

O-000082/2016 (B8-0706/2016)

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 20
CRE 22/06/2016 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 15k
25. mája 2016
O-000082/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000082/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Bernd Lange, Marietje Schaake, v mene Výboru pre medzinárodný obchod

 Vec: Sankcie USA s dosahom na obchod EÚ s Iránom
 Odpoveď v pléne 

Skupina E3 + 3 a Irán prijali v októbri 2015 spoločný komplexný akčný plán, ktorý obsahuje záväzok, že jadrový program Iránu bude výlučne mierový, v dôsledku čoho budú sankcie zrušené. Odvtedy podniklo viacero európskych vlád, ako aj Komisia, pracovné cesty do Iránu. No aj keď boli európske sankcie brániace obchodu s Iránom zrušené, európske podniky sa ešte stále stretávajú s problémami s prístupom k iránskemu trhu. Je to spôsobené extrateritoriálnym účinkom sankcií USA. Treba zdôrazniť, že Spojené štáty americké sú tiež signatárom spoločného komplexného akčného plánu a zaviazali sa zrušiť všetky sekundárne sankcie súvisiace s jadrovým programom Iránu. Keďže mnohé európske spoločnosti majú obchodnú činnosť aj v USA, porušenie amerických sankcií môže znamenať pokutu alebo úplný zákaz podnikania v USA. V tomto smere sú problematické najmä americké finančné sankcie. Situáciu ďalej zhoršuje skutočnosť, že ak chcú európske spoločnosti získať od ministerstva financií Spojených štátov výnimku, musia podstúpiť veľmi ťažký a komplikovaný postup, často zložitejší než v prípade amerických spoločností. Sankcie USA obmedzujú priestor pre politiku EÚ.

1. Môže Komisia poskytnúť hodnotenie súčasnej situácie a uviesť, aké opatrenia boli prijaté s cieľom splniť záväzky týkajúce sa zrušenia sankcií, ktoré sa dohodli v spoločnom komplexnom akčnom pláne?

2. Aké opatrenia prijala Komisia v snahe nájsť s americkými predstaviteľmi riešenie extrateritoriálneho účinku sankcií USA a aká bola odozva?

3. Vidí Komisia východisko, ako zabezpečiť, aby mohli spoločnosti z EÚ podnikať v súlade s politikami EÚ bez obáv z porušenia sankcií USA a z prípadných pokút?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia