Parlamenti kérdések
PDF 198kWORD 16k
2016. június 3.
O-000085/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000085/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Tárgy: A növényi olajok, különösen a pálmaolaj fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi kockázatok

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a közelmúltban kimutatta, hogy elegendő bizonyíték van rá, hogy a finomított növényi olajok feldolgozása során kialakuló szennyező anyagok, a glicidil-zsírsavészterek genotoxikus és rákkeltő hatásúak.

A glicidil-zsírsavészterek legmagasabb szintjét a pálmaolajban és a pálmazsírban mutatták ki.

Az EFSA szerint a csecsemők akár az elfogadható szint tízszeresének vannak kitéve a csecsemőtápszereken keresztül.

Bár a pálmaolajban és -zsírban található glicidil-zsírsavészterek szintje az elmúlt hat évben a felére csökkent, a pálmaolaj továbbra is a legnagyobb forrása e szennyező anyagnak a legtöbb ember számára. A szendvicsekben, a kekszekben, a kenyérrudacskákban, a krékerekben és tucatnyi más élelmiszerben és a gyermekeknek szánt élelmiszerekben megtalálható pálmaolaj potenciális egészségügyi probléma, különösen a gyermekek és a fiatalok, valamint mindenki számára, aki pálmazsírsavban gazdag élelmiszereket fogyaszt.

A fentiek fényében, választ tud-e adni a Bizottság a következőkre:

– hogyan szándékozik megbirkózni az élelmiszerekben található ezen anyagoknak kitett fogyasztókat érintő lehetséges kockázatokkal; valamint

– szándékában áll-e szabályozó intézkedéseket hozni a pálmaolaj kockázatos összetevői tartalmának korlátozására az emberi egészség védelmében?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat